Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Documenten

Laatst gewijzigd: 1-3-2016

Op deze pagina kunt u diverse beleidsstukken over de ontwikkeling van de luchthaven downloaden.

Tafel van Alders - Lelystad

Alle documenten over het besluitvormingsproces ‘Ontwikkeling Lelystad Airport’, zoals kabinetsbesluiten, de adviezen van de Tafel van Alders, Luchtvaartnota, Ondernemingsplan Lelystad Airport, Milieu Effect Rapport, advies commissie voor de m.e.r., onderliggende onderzoeken, etc. kunt u vinden op de website van de Tafel van Alders: www.alderstafel.nl.

Gemeentelijk beleidskader

Specifieke actueel geldende gemeentelijke documenten over de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad (en omgeving!) zijn:

Aangenomen motie gemeenteraad d.d. 23-02-2016 over ontwikkeling Lelystad bij vaststelling Kadernota Duurzaamheid