Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Documenten

Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Op deze pagina kunt u diverse beleidsstukken over de ontwikkeling van de luchthaven volgen en downloaden.

Ministerie I&W

Het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een webpagina gemaakt met alle relevante en actuele documenten over de ontwikkeling van Lelystad Airport: Ontwikkelingen Lelystad Airport

Tafel van Alders - Lelystad

Alle documenten over het besluitvormingsproces ‘Ontwikkeling Lelystad Airport’, zoals kabinetsbesluiten, de adviezen van de Tafel van Alders, Luchtvaartnota, Ondernemingsplan Lelystad Airport, Milieu Effect Rapport, advies commissie voor de m.e.r., onderliggende onderzoeken, etc. kunt u vinden op de website van de Tafel van Alders: www.alderstafel.nl. Het overleg aan de Alderstafel is inmiddels opgeheven.

Gemeentelijk beleidskader

Specifieke actueel geldende gemeentelijke documenten over de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad (en omgeving!) zijn:

Aangenomen motie gemeenteraad d.d. 23-02-2016 over ontwikkeling Lelystad bij vaststelling Kadernota Duurzaamheid