Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Communicatie

Laatst gewijzigd: 21-5-2019

De gemeente onderhoudt over de ontwikkelingen aangaande Lelystad Airport contact met verschillende partijen en belangengroepen. De gemeente benut de gesprekken met diverse partijen als toetsing van haar rol in het proces.

Voortgang Signalen

De gemeente werkt bij de realisering van Lelystad Airport tot passagiersluchthaven als twin-airport van Schiphol, zoals vastgelegd in het Luchthavenbesluit, nauw samen met o.a. Lelystad Airport, provincie Flevoland en het Rijk. De voortgang wordt gevolgd en gemonitord door alle bij de luchthavenontwikkeling betrokken partijen. Waar nodig en mogelijk informeert de gemeente u via deze site over de resultaten van de voortgang en het proces vanuit gemeentelijk perspectief.

Altijd op de hoogte

Hoe de uitbreiding van Lelystad Airport gestalte krijgt en wat dat betekent voor de inrichting en bereikbaarheid van de omgeving kunt u volgen op de website www.uitbreidinglelystadairport.nl. Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad werken samen om u via deze site op de hoogte te houden over het werken in, op en aan de nieuwste luchthaven van Nederland.

Wilt u actief worden geïnformeerd over de gemeentelijke rol en bijdragen aan de luchthavenontwikkeling, abonneert u zich dan op de gezamenlijke nieuwsbrief van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

Provincie Flevoland houdt op haar website ook een dossier bij over de luchthavenontwikkeling vanuit provinciaal perspectief..