Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale regelgeving

  1. Algemene plaatselijke verordening 2015

    Inwerkingtreding : 26 april 2018 - Uitwerkingtreding : 4 april 2019 - Lelystad
    ...gemeente in beheer zijnde openbare...sluizen.2.Het verbod is niet van toepassing op situaties...Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Verordening voor de fysieke...drenkelingen bestemd en daartoe bij...voorwerp te gebruiken voor een...behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.4.Op de ontheffing...1.3.3 van de Algemene...de weg1.Het is verboden...slaapplaats te gebruiken en verder...
  2. Algemene plaatselijke verordening 2015

    Inwerkingtreding : 4 april 2019 - Lelystad
    ...vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.7.Het verbod in...toepassing op situaties...door de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken...1994, of de Verordening voor de fysieke...beschadigen en veranderen...Strafrecht of de Verordening voor de fysieke leefomgeving...Verstrooiing van asArtikel5...asverstrooiing: het verstrooien...in de Wet op de lijkbezorging...weg;b.gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen...