Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel gestelde vragen klachten- en bezwaarprocedure Werk Inkomen en Zorg

Laatst gewijzigd: 17-10-2018

Bent u het niet eens met een besluit die u van Werk Inkomen en Zorg heeft ontvangen dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Heeft u een klacht over de werkwijze van Werk Inkomen en Zorg dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina kunt u veel gestelde vragen over de klachten- en bezwaarprocedure terugvinden.

 1. Wat is bezwaar?
 2. Ik ben het niet eens met een besluit, kan ik hier een afspraak voor een gesprek over maken?
 3. Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?
 4. Ik wil een bezwaarschrift tegen een besluit indienen, hoe doe ik dat?
 5. Wat als ik meer tijd dan zes weken nodig heb om mijn bezwaarschrift in te dienen?
 6. Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift?
 7. Moet ik een advocaat inschakelen om een bezwaarschrift in te dienen?
 8. Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarprocedure?
 9. Kan ik opnieuw een aanvraag voor een uitkering indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?
 10. Wat is een voorlopige voorziening?

 

1. Wat is bezwaar?

Indien u het niet eens bent met een officieel besluit van de afdeling Werk Inkomen en Zorg van gemeente Lelystad dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

2. Ik ben het niet eens met een besluit, kan ik hier een afspraak voor een gesprek over maken?

Heeft u vragen over een besluit of bent u het niet met het besluit eens dan nodigen wij u eerst uit om langs te komen op het inloopspreekuur van de afdeling Werk Inkomen en Zorg. Ook indien u niet zeker weet of u een klacht in wilt dienen kunt u langskomen op het inloopspreekuur. U kunt zich melden bij de balie van Werk Inkomen en Zorg tijdens onderstaande spreekuren.

U wordt tijdens het inloopspreekuur te woord gestaan door een juridisch medewerker die niet betrokken is geweest bij het aan u toegezonden besluit. Tijdens het spreekuur kunt u kort aangeven waar u tegenaan loopt en zal samen gekeken worden naar beschikbare oplossingen en mogelijkheden

De inloopspreekuren zijn op:

 • Maandag, van 14:00 uur tot 15:00 uur
 • Donderdag, van 10:00 uur tot 11:00 uur

3. Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat u door de gemeente onjuist bent behandeld. Hierbij kunt u denken aan:

 • de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen
 • de manier waarop u te woord bent gestaan

Weet u niet zeker of u een klacht wilt indienen maar wilt u hierover eerst in gesprek? Dan kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur. U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

 • via een brief, te versturen naar: Postbus 91, 8200 AB Lelystad ;
 • via een klachtenformulier op te halen bij de receptie in de hal van het stadhuis;
 • via email gemeente@lelystad.nl;
 • via internet met uw DigiD .

Uw klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst schriftelijk beantwoord.

4. Ik wil een bezwaarschrift tegen een besluit indienen, hoe doe ik dat?

Bent u het niet eens met een besluit die u heeft ontvangen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met daarin de uitleg de voortgang van de procedure die gevolgd zal worden

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • uw handtekening(en)
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen)
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U kunt ook een pro- forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat u binnen zes weken een bezwaarschrift indient en dat u de reden waarom u het niet eens bent met het besluit later indient. Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw Burgerservicenummer
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via DigiD.   Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u hier een machtiging voor afgeven.

5. Wat als ik meer tijd dan zes weken nodig heb om mijn bezwaarschrift in te dienen?

U heeft zes weken de tijd na de beslissing om uw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kunt u in uw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat uw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

6. Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden. De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kunt u  aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/

7. Moet ik een advocaat inschakelen om een bezwaarschrift in te dienen?

U hoeft geen advocaat in te schakelen, dit mag wel. Aan het inschakelen van een advocaat of een juridisch adviseur zijn vaak kosten verbonden.

8. Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarprocedure?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

9. Kan ik opnieuw een aanvraag voor een uitkering indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat u bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag u tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen. U hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als u niet kunt wachten op het besluit op uw bezwaarschrift of het besluit op uw nieuwe aanvraag kunt u bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

10. Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is). Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...