Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Tegemoetkoming gemeente

Laatst gewijzigd: 3-8-2017

Heeft u opvang nodig voor uw kind(eren) vanwege het volgen van een re-integratietraject via de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een bijdrage voor de kinderopvang vragen.

Voor wie?

  • U kunt mogelijk via de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang in aanmerking komen als u tot één van de volgende doelgroepen behoort:
  • U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet, Ioaw/Ioaz of ANW én u maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (gemeentelijk re-integratietraject).
  • U volgt een duaal inburgeringstraject (taal in combinatie met een ander traject) en ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet.
  • U bent jonger dan 18 jaar, volgt scholing of opleiding en kunt algemene bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen.

Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de Balie Werk Inkomen en Zorg in het stadhuis. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en een berekening maken. Hiervan krijgt u een beschikking (brief) thuis gestuurd.