Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bereken uw recht

Laatst gewijzigd: 7-8-2017

Heeft u een laag inkomen op of rond het bijstandsniveau en wilt u weten of u recht heeft op toeslagen en/of subsidies?

berekenrecht


Via de website www.berekenuwrecht.nl kunt u uitrekenen of u recht heeft op een toeslag en/of een subsidie. Houdt hierbij in ieder geval de volgende gegevens bij de hand:

  • loon- of uitkeringsstrook
  • aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  • beschikking huur-of zorgtoeslag
  • overzicht kinderopvang
  • huurcontract

Laat geen geld liggen en bereken uw recht.