Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veiligheidsregio Flevoland

Laatst gewijzigd: 22-7-2015

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten (waaronder Lelystad), brandweer, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie.

Kerntaak van Veiligheidsregio Flevoland is om iedereen die in Flevoland woont, werkt of verblijft tegen risico's en rampen te beschermen.

Taak gemeente

Bevolkingszorg is de kerntaak van gemeenten bij crises en rampen. De gemeente heeft bijvoorbeeld de taak bewoners te informeren en zo nodig te evacueren, slachtoffers te registreren en is verantwoordelijk voor de nazorg. Maar een gemeente is op veiligheidsgebied niet alleen actief als zich een crisis of ramp heeft voorgedaan. Regelmatig oefenen ambtenaren samen zodat zij weten wat ze tijdens een ramp moeten doen.