Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwerp rampbestrijdingsplan Lelystad Airport ter inzage

Laatst gewijzigd: 10-1-2019

Lelystad Airport heeft een Ramp Bestrijdings Plan (RBP). Dit plan wordt iedere vier jaar geactualiseerd. Op 14 november 2018 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland daarom een nieuw Ontwerp Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport (het Ontwerp RBP) vastgesteld. Het ontwerp RBP bestaat uit twee delen. Conform de Wet veiligheidsregio’s is deel één openbaar en deel twee niet openbaar.

Ter inzage

Voordat het Ontwerp RBP definitief wordt vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, worden belanghebbenden overeenkomstig in de gelegenheid gesteld, zienswijzen over het Ontwerp RBP deel één kenbaar te maken. Het Ontwerp RBP deel één ligt met ingang van 9 januari 2019 gedurende zes weken tijdens werkdagen ter inzage bij de receptie op het Stadhuis van de gemeente Lelystad aan het Stadhuisplein 2. U kunt het ontwerp RBP deel 1 ook hier inzien.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, Postbus 501, 8200 AM te Lelystad. Het is ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze per e-mail in te dienen via e-mailadres info@veiligheidsregioflevoland.nl o.v.v. Zienswijze ontwerp RBP. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met team communicatie van de Veiligheidsregio. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-20009999 of via info@veiligheidsregioflevoland.nl.