Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sport

Laatst gewijzigd: 2-5-2018

Het college heeft de meerwaarde van sport nadrukkelijk een plek gegeven in het huidig collegeprogramma 2010-2014, onder het programma “samen verder werken aan talent”.

Kunstgrasvelden

Gemeente Lelystad begrijpt de onrust die er is ontstaan naar aanleiding van de tv uitzending Zembla over het sporten op rubber ingestrooid kunstgras. Gemeente Lelystad volgt, net als de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de KNVB, de richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) totdat de resultaten van het onderzoek aan het eind van het jaar bekend zijn. Het RIVM geeft momenteel aan dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras mogelijk is en dat er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn.

Een extra bijdrage?

Het Jeugdsportfonds Lelystad is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waar onvoldoende geld is om lid van een sportvereniging te worden. In dat geval kan er een beroep op het Jeugdsportfonds worden gedaan. Het fonds betaalt dan de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. De maximale bijdrage bedraagt € 225,00 per kind, per cursusjaar. Meer informatie en aanvragen.

Deelname aan sport

“Sport is het vliegwiel voor actieve participatie. De missie van ons sportbeleid is dat de deelname aan sport in Lelystad blijft stijgen, dat iedereen kan deelnemen en dat sport en bewegen stevig verankerd worden binnen het brede gemeentelijke beleid. Het college ziet sport als een zeer waardevolle activiteit. Sport draagt bij aan sociale cohesie, leert mensen samenwerken en te presteren, bevordert de gezondheid en draagt bij aan het imago van de stad.”

Samenleving en sport

Het sportbeleid moet ook in de toekomst bijdragen aan een gunstig sportklimaat in Lelystad. Naar aanleiding van het sportbeleid 2009-2012 en uitvoeringsbeleid 2009-2012 is de actualisatienota voor het sportbeleid 2013-2016 vastgesteld. Speerpunten van het beleid zijn: sport stimuleren, het krijgen en behouden van vitale verenigingen en het scheppen van goede randvoorwaarden (accommodaties en faciliteiten). De speerpunten moeten er voor zorgen dat iedereen in Lelystad die wil sporten, aan sport kan deelnemen. Ook mensen die het financieel niet breed hebben moeten kunnen sporten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...