Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sport en bewegen

Laatst gewijzigd: 1-8-2019

De gemeente Lelystad werkt aan een beleidsvisie voor het sport- en beweegbeleid in de periode 2019-2022.

Kadernota

De beleidsvisie is in de vorm van de kadernota 'Lelystad in beweging, Kadernota sport en bewegen 2019-2022' vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft gekozen voor het continuïteitsscenario.

Actief meedoen

Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en een vitaal leven. Lelystad zet zich in om samen met de inwoners en bedrijven Lelystedelingen gezond en vitaal te krijgen en te houden. Iedereen wordt gestimuleerd om actief mee te doen, te gaan sporten en vaker de fiets te pakken. Ook wordt gekeken naar de manier waarop sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan sociale vraagstukken zoals arbeidsmarktfitheid, gezonde leefstijl, zelfvertrouwen van pubers, terugdringen van obesitas onder jongeren, etcetera. Hier vindt u enkele tips en tricks om eenvoudig fit en vitaal te blijven.

Sport en beweegbeleid

De kadernota sport 2009-2012 'Startschot' vormde het fundament voor het gemeentelijk sportbeleid van het afgelopen decennium. Met de uitvoeringsnota’s 'Tussen start en finish' (2009-2012) en 'Koers houden en kansen benutten' (2012) is het beleid telkens geactualiseerd. Met de aanwezige infrastructuur en een breed scala aan sportactiviteiten en evenementen beschikt Lelystad over een aantrekkelijk voorzieningenniveau dat aansluit bij de omvang en karakter van de stad. Zie de actualisatienota voor het sportbeleid 2013-2016.

Bijdrage in contributie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Sporten of bewegen met een beperking

In Lelystad zijn diverse mogelijkheden om te sporten en bewegen met een beperking.