Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Parkeren en verkeer

Laatst gewijzigd: 15-10-2018

Comfortabel verplaatsen binnen de stad, een goed bereikbaar Lelystad en een verkeersveilige woonomgeving zijn belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Lelystad.

Parkeren

In het stadshart, het Lelycentre, Batavia Stad en Lelystad Airport geldt betaald parkeren. Lelystad kent verschillende soorten parkeervergunningen en -abonnementen.

Fietsen

Alle wijken van de stad zijn met elkaar verbonden via het hoofdfietsnetwerk. Dit netwerk van fietspaden, fietsstroken en bruggen verbindt belangrijke voorzieningen met elkaar, zoals scholen, winkelcentra en het stadshart.

Stadsdienst bussen

Lelystad heeft een eigen stadsdienst die vanuit de meeste wijken een directe verbinding verzorgt met het treinstation en het stadshart. Sinds 2011 voert Arriva deze stadsdienst uit in opdracht van de gemeente Lelystad.

Werkzaamheden

Tussen de Lelystadse woonwijken liggen de kenmerkende dreven. Lelystad kent een buitenring voor het externe verkeer en een centrumring (het Groene Carré) voor de ontsluiting van het stadshart. Lelystad is continu in ontwikkeling, dus er kunnen wegwerkzaamheden plaatsvinden.

Treinverbinding

Lelystad is goed bereikbaar, per spoor en over de weg. Vanaf 9 december 2012 kunt u met de Hanzelijn zowel naar de Randstad als richting Zwolle reizen.

Stormprotocol Markerwaarddijk, Houtribdijk (N302)

De Markerwaarddijk, of Houtribdijk, (N302) is een belangrijke verbindingsweg tussen Lelystad en Enkhuizen. Een prachtige dijk, maar ook gevoelig voor storm. Bij slecht weer kan de dijk worden afgesloten door wegbeheerder provincie Flevoland, zie het stormprotocol.

Verkeersveilige woonomgeving

Goede verkeersveiligheid in de woonomgeving levert een belangrijke bijdrage aan het woongenot. Samen met de Lelystadse basisscholen werkt de gemeente in het Trefpunt Veilig naar School aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes.

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid van de gemeente Lelystad heeft de volle aandacht voor alle verkeersdeelnemers en alle vervoerwijzen.