Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Het college vraagt de gemeenteraad om de Noordzoom aan te wijzen als eerste in ontwikkeling te nemen locatie voor Excellent Wonen. De afgelopen maanden heeft het college van Lelystad een verkenning uitgevoerd naar de meest geschikte locaties om te ontwikkelen als ‘excellent woongebied’. Het gaat dan om het realiseren van woningen op grotere kavels in de middeldure tot dure sector. Uit de verkenning komt de Noordzoom naar voren als gebied dat op korte termijn de meeste potentie biedt.

Geplaatst: 13-2-2019

De gemeenteraad van Lelystad heeft bij overgrote meerderheid ingestemd met de zienswijze op het ter inzage liggende ontwerpwijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad. De gemeente rekent na het eerder doorlopen zorgvuldige proces aan de Alderstafel en de afspraken die in dat kader zijn gemaakt op consistent beleid van het Rijk.

Geplaatst: 13-2-2019

In de werkkamer van wethouder Peter Schot zijn sinds begin dit jaar werken te zien van de Lelystadse amateurkunstenaars Henk Siepel en Arno Kortekaas. ‘Ik ben trots op alle initiatieven en activiteiten die de inwoners van Lelystad ontplooien en die onze stad de moeite waard maken. Met het beschikbaar stellen van mijn werkkamer als tijdelijke expositieruimte hoop ik de Lelystadse amateurkunstenaars een duwtje in de rug te kunnen geven’, aldus wethouder Schot.

Geplaatst: 13-2-2019

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap onderzoeken de mogelijkheden om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Met deze verbinding willen de organisaties de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier. Zij ondertekenden op 13 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase.

Geplaatst: 13-2-2019

Waterschap Zuiderzeeland voert deze en volgende week een spoedreparatie uit bij rioolgemaal De Gondel in Lelystad. De reden hiervoor is een kleine lekkage aan een ondergrondse leiding aan de buitenkant van het gemaal. De werkzaamheden vinden grotendeels overdag plaats vanaf de kant van de Westerdreef. Daar is circa anderhalve week een rijbaan gesloten.

Geplaatst: 13-2-2019

Commissaris van de Koning Leen Verbeek en Statengriffier Amanda Kost hebben gisteren de Stemwijzer Flevoland gelanceerd. Ook de kandidaat-Statenleden waren hierbij aanwezig. “Elke stem maakt het verschil! Ik hoop dat wij tijdens de verkiezingen op 20 maart met elkaar laten zien dat wij trots zijn op onze provincie. Het is belangrijk dat je je stem laten horen hoe je wilt dat Flevoland verder ontwikkeld. De Stemwijzer kan je helpen om te bepalen welke partij het beste bij jou past,” aldus Leen Verbeek, Commissaris van de Koning.

Geplaatst: 13-2-2019

De Zuil van Lely maakt onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968’ in museum De Fundatie in Zwolle. De tentoonstelling is zaterdag 19 januari gestart en brengt vijftig iconische kunstwerken in Nederland vanaf 1968 in beeld. De Zuil van Lely, van kunstenaar Hans van Houwelingen, is uitgekozen als één van deze kernkunstwerken. ‘Ik ben trots dat de Zuil van Lely deel uitmaakt van deze bijzondere tentoonstelling en we hiermee de werken van toonaangevende kunstenaars onze openbare ruimten onder de aandacht kunnen brengen’, aldus Peter Schot, wethouder Kunst & Cultuur.

Geplaatst: 12-2-2019

Op 7 februari heeft John van den Heuvel, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Lelystad, de informatie- en oriëntatiebijeenkomst over werken in de zorgsector geopend in het gemeentehuis. Tijdens een middagvullend programma kregen 112 geïnteresseerden de gelegenheid om direct in contact te komen met zo’n 20 werkgevers uit de zorgsector, openstaande vacatures en opleidingstrajecten.

Geplaatst: 8-2-2019

De kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Flevoland zijn op vrijdag 8 februari 2019 onherroepelijk vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau.

Geplaatst: 8-2-2019

Wilt u meedenken over de toekomst van Lelystad? Ziet u kansen voor Lelystad en wilt u uw bijdrage leveren aan de stad? Dan bent u van harte uitgenodigd om samen met ons de tweede bouwsteen voor de Omgevingsvisie, het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad, te maken.

Geplaatst: 8-2-2019

ENGIE, Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad versterken hun samenwerking om diverse duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokust Haven en de Maxima-centrale te realiseren. Daarom vernieuwen ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst.

Geplaatst: 7-2-2019

De werkzaamheden aan de N307 Houtribweg bij Lelystad lopen twee dagen vertraging op en worden volgens de nieuwe planning op dinsdag 12 februari afgerond.

Geplaatst: 6-2-2019

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...