Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Het college van Lelystad neemt maatregelen om de nadelige financiële gevolgen door het coronavirus voor de lokale samenleving zoveel mogelijk te beperken. Het college heeft geïnventariseerd voor wie nu snel financiële hulp of toezeggingen van tegemoetkoming nodig zijn om overeind te blijven. Dan gaat het niet alleen om bedrijven, maar ook om gesubsidieerde instellingen, door de gemeente ondersteunde initiatieven (bijvoorbeeld evenementen), gebruikers van stedelijke voorzieningen en afnemers gemeentelijke diensten.

Geplaatst: 27-3-2020

Op maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aangescherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Een van de aanvullende maatregelen is dat evenementen en bijeenkomsten, ook bij minder dan 100 bezoekers, verboden zijn tot 1 juni 2020. Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten deel uitmaken van de voedselketen.

Geplaatst: 27-3-2020

Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente krijgt dagelijks veel telefoontjes. Door de maatregelen rondom het coronavirus hebben veel mensen vragen. De gemeente vraagt begrip als inwoners iets langer aan de telefoon moeten wachten. De medewerkers doen hun uiterste best om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Maak daarom vooral gebruik van het e-mailadres van het KCC: klantcontactcentrum@lelystad.nl.

Geplaatst: 27-3-2020

Op maandagavond 23 maart 2020 heeft het kabinet verscherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Als gevolg hiervan zijn alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni 2020 verboden. Dit betekent dat geplande evenementen op Koningsdag en rond Bevrijdingsdag, niet doorgaan. Ook de vrijmarkt in het Stadshart en Lelycentre gaat niet door. Dit geldt ook voor kleinschalige activiteiten en kleine vrijmarkten op andere locaties in Lelystad.

Geplaatst: 25-3-2020

Veiligheidsregio Flevoland heeft bekendgemaakt dat in Emmeloord de voorbereidingen worden getroffen voor een tijdelijke zorglocatie. Corona-patiënten die geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen in het Dokter Jansencentrum terecht. Deze locatie biedt ook zorg aan corona-patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen. Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereedgemaakt.

Geplaatst: 25-3-2020

Het college van Lelystad neemt maatregelen om gemeentelijke belastingschulden bij ondernemers te voorkomen. De betaaldatum waarop belasting moet zijn voldaan, verschuift naar 30 juni 2020. De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd. Met het opleggen van boetes op het niet tijdig betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan.

Geplaatst: 24-3-2020

Het kabinet heeft maandagvond 23 maart 2020 aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen.

Geplaatst: 24-3-2020

Gemeente Lelystad en GGD Flevoland maken gezamenlijk bekend dat een 57-jarige inwoonster uit Lelystad zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus. De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden.

Geplaatst: 22-3-2020

De uitbraak van het coronavirus levert bij ondernemers veel vragen op. Die vragen hebben ook betrekking op de uitwerking van de door het kabinet genomen (en mogelijk nog nader te nemen) maatregelen. Maatregelen die bedoeld zijn om banen en inkomens te beschermen en negatieve economische gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Geplaatst: 20-3-2020

Woensdag 18 maart publiceerde de burgemeester van de gemeente Lelystad Ina Adema een video waarin zij een boodschap had voor de inwoners van Lelystad.

Geplaatst: 19-3-2020

Het Coronavirus is aanleiding voor de gemeenteraad om met een gezamenlijke verklaring te komen.

Geplaatst: 19-3-2020

Gemeenten is gevraagd om de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te coördineren. De afgelopen dagen heeft de gemeente Lelystad geïnventariseerd hoe de opvang verloopt. Hoewel de situatie voor iedereen in de stad nieuw is, lukt het overal om de kinderen van ouders in cruciale beroepen op te vangen. De opvang blijft voorlopig op deze manier bestaan. De gemeente blijft in contact met de partners in de stad om de groei in vraag of uitdagingen in de organisatie te signaleren en met de partners op te pakken.

Geplaatst: 19-3-2020

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...