Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Minister Bruins van VWS heeft in 2018 het Nationaal Sportakkoord gelanceerd en daarbij alle Nederlandse gemeenten uitgedaagd een eigen lokaal akkoord op te stellen. Gemeente Lelystad heeft Sandra Meeuwsen aangesteld als Sportformateur. Zij heeft de opdracht om een lokaal Sport- en Vitaliteitsakkoord te helpen opstellen.

Geplaatst: 16-12-2019

Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben Marfo B.V., Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad gevierd dat ruim 20 statushouders een arbeidscontract hebben gekregen. Een goede samenwerking tussen deze drie partijen ligt ten grondslag aan dit succes. Ze zijn bereid te investeren in aandacht. Dat is belangrijk omdat de taalbarrière vaak leidt tot onbegrip.

Geplaatst: 13-12-2019

Gemeente Lelystad, huurdersorganisatie HVOB en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2020. De betrokken partijen ondertekenden de nieuwe prestatieafspraken tijdens het wijkfeest Jol.

Geplaatst: 12-12-2019

De vijfde editie van de Lelystad Airportkrant is verschenen (verspreiding op woensdag 11 en donderdag 12 december 2019 huis-aan-huis in heel Flevoland). De krant is ingevouwen in de huis-aan-huiskranten die in de zes gemeenten verschijnen. De oplage bedraagt 190.000 exemplaren. Ook wordt de krant gericht verspreid onder het Flevolandse bedrijfsleven.

Geplaatst: 12-12-2019

De Mobiliteitsvisie ‘Lelystad in beweging’ 2030 is een vervolg op de in december 2017 door de raad vastgestelde 'Hoofdlijnen Mobiliteitsplan Lelystad'. In deze hoofdlijnennota zijn een Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsagenda aangekondigd. Deze twee tezamen worden ook wel het Mobiliteitsplan genoemd. Nu ligt eerst de Mobiliteitsvisie voor, zodat de raad de kaders voor het mobiliteitsbeleid kan vaststellen: de visie op mobiliteit. De kwaliteit van de woonomgeving, natuur- en recreatiegebieden is hierbij het uitgangspunt. Het college stelt de raad daarom voor een besluit te nemen over de mobiliteitsvisie om te bepalen hoe dat het beste kan worden bereikt. Daarna wordt een plan van aanpak uitgewerkt. De uitvoering van dat plan kent een horizon van 10 jaar.

Geplaatst: 11-12-2019

Op woensdag 11 december 2019 is het convenant vroegsignalering betaalachterstanden ondertekend. Met alle betrokken partijen werkt de gemeente Lelystad samen om inwoners met betaalachterstanden tijdig ondersteuning te bieden. Het gaat om inwoners die achterstanden hebben in het betalen van de vaste lasten. De uitvoerders werken samen onder de noemer Op tijd erbij-team. In januari 2020 gaat dit team van start.

Geplaatst: 11-12-2019

Het college van Lelystad heeft overeenkomsten met negen leveranciers gesloten voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning in de komende vijf jaren. De huidige contracten lopen tot en met 31 december 2019. Daarom is eerder dit jaar een aanbestedingstraject gestart volgens zogenaamd Zeeuws-model. Hierbij wordt met iedere partij die voldoet aan de gestelde eisen een overeenkomst gesloten. "We hebben er vertrouwen in dat we met deze partijen de komende vijf jaren goede huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven bieden," aldus wethouder Nelly den Os tijdens de feestelijke ondertekening op woensdag 11 december 2019.

Geplaatst: 11-12-2019

De gemeente Lelystad gaat verkeerslichten plaatsen op de kruising van de Geldersedreef en Zuigerplasdreef. Dit naar aanleiding van de toenemende verkeersdrukte op dit kruispunt. De werkzaamheden duren tot 20 december 2019.

Geplaatst: 11-12-2019

Op zaterdag 7 december 2019 –op de dag van de vrijwilliger- heeft LelystadDoet, onderdeel van Welzijn Lelystad, de inspiratieprijs uitgereikt. Chantal Kleijheeg, vrijwilligster bij Radio Lelystad, heeft uit handen van wethouder Nelly den Os, dit jaar de prijs ontvangen. Zij werd hiermee ‘overvallen’ tijdens haar eigen radioprogramma.

Geplaatst: 9-12-2019

In Lelystad zijn dit jaar geen vrijwillig vuurwerkvrije zones. Tot 30 november 2019 konden bewoners hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Er zijn geen aanvragen gedaan die voldoen aan de minimum eisen.

Geplaatst: 9-12-2019

De Kustvisie Lelystad 2030 is richtinggevend en schetst een beeld van de ontwikkelingen op de lange termijn. Natuur- en gebiedsontwikkelingen vereisen een lange adem. De Kustvisie is een breed gedragen ontwikkelingsvisie die een bouwsteen is voor de omgevingsvisie. Met de vaststelling door de raad ontstaat er niet alleen een duidelijke richting voor een samenhangende kustontwikkeling, maar heeft Lelystad ook een document om de gemeentelijke ambitie uit te dragen en verder vorm te geven.

Geplaatst: 6-12-2019

Woensdagavond 4 december 2019 vonden korte debatten plaats in de Tweede Kamer over accute zorg, ambulancezorg en de Toekomstverkenning Flevoland. Daarbij werden verschillende moties ingediend waarover de Kamer op dinsdag 10 december 2019 stemt. Wethouder gezondheidszorg Elly van Wageningen en leden van Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad waren bij de plenaire sessie in de Tweede Kamer aanwezig.

Geplaatst: 6-12-2019