Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Wethouder Sjaak Kruis van de gemeente Lelystad en Gertjan de Waard van het duurzaam afval- en energiebedrijf HVC hebben de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor drie jaar ondertekend. Dat betekent dat HVC ook de komende jaren het afval in Lelystad zal ophalen en verwerken.

Geplaatst: 16-2-2023

Het college van Lelystad heeft onlangs de Maatschappelijke Agenda ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de Maatschappelijke Agenda stellen we thema’s vast hoe we samen van Lelystad een stad maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. De thema’s worden vervolgens uitgewerkt in Doe Agenda’s. De Maatschappelijke Agenda geldt voor vier jaar met een doorkijkje naar tien jaar. Tijdens de zomertour ‘Thuis in Lelystad’ zijn ervaringen opgehaald bij inwoners, (maatschappelijke) partners, cliëntenraad en andere betrokkenen. Ook uitgangspunten uit het Raadsakkoord, Lelystad Next Level, Samen Lelystad Oost en bestaande kadernota’s uit het sociaal domein zijn meegenomen.

Geplaatst: 16-2-2023

Lelystad maakt een plan voor aanpassing aan extremer weer. Met de maatregelen uit het plan wil Lelystad voorbereid zijn op wateroverlast als gevolg van hevige regenval, hitte door steeds warmer wordende zomers en langere perioden van droogte. Het college heeft de zogenoemde Lelystadse adaptatiestrategie voorgelegd aan de raad.

Geplaatst: 16-2-2023

Maandag 6 februari trof een zware aardbeving het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Deze uitzonderlijke natuurramp eist een zeer hoog aantal slachtoffers en vraagt een grote inzet van hulpverleners. Gemeente Lelystad steunt daarom de samenwerkende hulporganisaties door een bedrag van 1 euro per inwoner te doneren aan Giro555.

Geplaatst: 15-2-2023

Het college heeft de raad onlangs geïnformeerd over de ontwikkelingen op Het Werkeiland. In 2022 is een motie door de raad ingediend met het verzoek aan het college om alternatieven te verkennen en opnieuw met Levago in gesprek te gaan. Uit diverse analyses, adviezen en ontwikkelingen is nu gebleken dat het contract geen ruimte voor wijzigingen biedt.

Geplaatst: 15-2-2023

Vijf Flevolandse zorglocaties van Coloriet en Woonzorg Flevoland, zijn in opdracht van provincie Flevoland en gemeente Lelystad, samen met Greendish de uitdaging aangegaan om voedselverspilling tegen te gaan. Door het meten van voedselverspilling in hun keuken-, koelkast- en op het bord, is hun kennis en bewustzijn vergroot. Met als resultaat: 30 % minder voedselverspilling.

Geplaatst: 10-2-2023

De gemeente Lelystad is gestart met het planten van 500 nieuwe bomen in de stad. Dat gebeurt als vervanging voor de kap van onveilige bomen vorig jaar. Het kappen van onveilige bomen en het herplanten van nieuwe bomen is onderdeel van het onderhoudsbeleid van de gemeente. Naar verwachting eind maart zijn de bomen geplant, op tijd voor het voorjaar. Het gaat om elzen, kastanjes, essen, lindes en iepen. Wethouder Sjaak Kruis plantte een van de bomen.

Geplaatst: 10-2-2023

Het college van gemeente Lelystad verruimt het aantal gebieden waar het bezit en gebruik van alcoholhoudende dranken verboden is. Hierdoor kan de gemeente handhaven en overlast door alcoholgebruik op meer locaties verminderen. Tot voor kort gold er in delen van Lelystad ook een gebiedsverbod voor lachgas, dit wordt ingetrokken omdat lachgas nu als verboden middel is opgenomen in de Opiumwet.

Geplaatst: 9-2-2023

Op 24 januari organiseerde de Gemeenteraad een thema-avond over armoede.

Geplaatst: 9-2-2023

Lelystad leeft mee met alle mensen die getroffen zijn door de zware aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geplaatst: 8-2-2023

Het financieel spreekuur Lelystad bestaat 5 (+2) jaar. Dit vanwege corona uitgestelde jubileum werd 1 februari gevierd. Onder de genodigden waren natuurlijk de vrijwilligers en professionals van het spreekuur, vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties en wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra.

Geplaatst: 8-2-2023

Op vrijdag 3 februari 2023 heeft het centraal stembureau van gemeente Lelystad de kandidatenlijsten en de lijstnummers voor de Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Het proces-verbaal met de kandidatenlijsten en de lijstnummering is online en in het stadhuis te bekijken.

Geplaatst: 3-2-2023

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...