Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

De mountainbikeroute van Lelystad is één van de oudste mountainbikeroutes van Nederland. De route wordt veel gebruikt: jaarlijks wordt er meer dan een half miljoen kilometer op gefietst! De route wordt onderhouden door vrijwilligers van Stichting MTB Lelystad en deze hebben het soms moeilijk om de route begaanbaar en veilig te houden. Dat laatste is vooral het geval bij langdurige natte omstandigheden, zoals de afgelopen periode. Als gevolg hiervan zijn er gladde, modderige trajecten met diepe uitgesleten sporen en plassen. Daarom gaat de stichting aan de slag met het opknappen van de route in Zuigerplasbos. Een deel van de route wordt speciaal aangepast zodat deze kinderen hier kunnen mountainbiken.

Geplaatst: 29-1-2021

Bereikbaarheid is essentieel voor de toeristische ontwikkeling van Lelystad. Daarvoor is in 2013 het fietsknooppuntennetwerk uitgerold. In opdracht van de gemeente hebben studenten van Windesheim alle fietspaden van het fietsknooppuntennetwerk gefietst. Deze inventarisatie is gebruikt door een extern bureau dat, samen met partners uit de stad, een voorstel met aanpassingen aan het fietsknooppuntennetwerk heeft gemaakt.

Geplaatst: 29-1-2021

We organiseren ieder jaar een netwerkbijeenkomst voor onze toeristische ondernemers. We blijven namelijk graag met u in verbinding staan, ook nu. Door corona organiseren we dit jaar een digitale bijeenkomst op vrijdag 12 februari 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. We kijken ernaar uit om onze toeristische en recreatieve ondernemers uit Lelystad dan online te zien en te spreken.

Geplaatst: 29-1-2021

Vrijdag 18 december 2020 vond samen met Koninklijke Horeca Nederland een informatieve online bijeenkomst plaats voor horecaondernemers.

Geplaatst: 29-1-2021

Vanaf 1 april 2021 gaat de gemeente Lelystad toeristenbelasting heffen. Toeristenbelasting is een belasting voor mensen die niet in Lelystad wonen, maar wel gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. Op het water gaat het om verblijf in de havens. Op andere locaties, zoals hotels, campings, bed and breakfasts en airbnb’s, gaat het om overnachten. Een door de gemeente ingeschakeld bureau heeft zo’n 300 locaties achterhaald waar sprake kan zijn van verblijf tegen vergoeding. Alle verblijfsaanbieders krijgen in maart 2021 een brief van de gemeente met meer informatie over de invoering van de toeristenbelasting.

Geplaatst: 29-1-2021

Covid-19 heeft een duidelijke invloed gehad op de cijfers van schooljaar 2019-2020. Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 zien we per saldo een lager aantal verzuimmeldingen dan voorgaand schooljaar. De cijfers met betrekking tot absoluut verzuim en thuiszitters zijn nagenoeg gelijk gebleven. Dat staat in het jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2018-2019, dat het college aan de raad heeft aangeboden.

Geplaatst: 27-1-2021

Gemeente Lelystad dient bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor de komende drie schooljaren de verlengde onderwijstijd in te voeren. ‘Dit is van essentieel belang om de ontstane leerachterstanden en de gemiste onderwijstijd die is ontstaan door corona in te halen’, aldus wethouder Onderwijs Madelon van Noort. ‘Ook de schoolbesturen die wij hebben gesproken, maken zich grote zorgen over de achterstanden die jongeren oplopen. Als college zetten wij ons in om zoveel mogelijk gemeenten mede-indiener van deze motie te maken’. De motie zal op 12 februari 2021, tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG, in stemming worden gebracht.

Geplaatst: 27-1-2021

Woont u in Lelystad en vindt u het leuk om mee te denken over bijvoorbeeld sport, vrije tijd en wonen? Meld u dan aan voor het LelystadsPanel. Want samen maken we de stad, daarom willen we regelmatig weten hoe inwoners denken over allerlei onderwerpen. Daarvoor hebben we de online onderzoeksgroep het LelystadsPanel.

Geplaatst: 27-1-2021

De Nooten is het derde deelplan in Warande in Lelystad. Het bevat twee woongebieden die het Elzenpark met het Esdoornpark verbindt en herbergt één van de hoofdfietsroutes van de wijk. Woningen oriënteren zich op beide parken, aan de Torenvalktocht en nader te ontwerpen binnengebieden. In De Nooten zullen verschillende nootdragende boomsoorten de naam eer aan doen. Eerst wordt gestart met het buurtje Klein Nooten. Dit ligt tussen de Orchideelaan, de Zonnedauwlaan en het toekomstige Esdoornpark. Naar verwachting worden de kavels halverwege 2021 aan ontwikkelaars uitgegeven.

Geplaatst: 25-1-2021

Uit de resultaten van het woonwensenonderzoek ‘Een leven lang thuis in Lelystad’ blijkt dat er veel vraag is naar passende woningen voor senioren in Lelystad. Deze vraag neemt binnen nu en vier jaar flink toe, waardoor een groot tekort aan passende woningen dreigt. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen is op vrijdag 22 januari 2021 overhandigd aan wethouder Jack Schoone. ‘De onderzoeksresultaten komen de gemeente goed van pas’, aldus de wethouder.

Geplaatst: 25-1-2021

Het verkoopproces van gemeentelijke (particuliere) kavels wordt aangepast aan de actuele situatie. Vanaf 1 januari 2021 zal de optietermijn voor een particuliere kavel acht (8) maanden zijn. Dit betekent een verlenging van 2 maanden. Aanleiding hiervoor is de grote belangstelling voor het zelfbouwen van een woning en de drukte bij bouwbedrijven en aannemers. Hierdoor is (aanloop) bouwtijd van de woning fors langer.

Geplaatst: 23-1-2021

Al enkele weken is aannemingsbedrijf De Wilde uit Lelystad aan het werk in en langs de Buizerdtocht in Warande in Lelystad. De watergang wordt verder verbreed, nadat deze eerder te smal uitgegraven bleek. Daarnaast worden de ontbrekende delen van de beschoeiing geplaatst.

Geplaatst: 22-1-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...