Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Lelystad heeft een woningbehoefteonderzoek woonwagenbewoners uitgevoerd onder de inwoners van Lelystad. Na de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens en het beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid van BZK, werd aangeraden om de standplaatsenbehoefte onder woonwagenbewoners in een gemeente te onderzoeken. Dit is in Lelystad onderzocht door gesprekken te voeren met de huidige woonwagenbewoners en een vragenlijst te verspreiden onder de andere inwoners van Lelystad. Het onderzoek was alleen bedoeld voor inwoners van Lelystad die voldoen aan het woonwagen afstammingsbeginsel. Dit is omdat zij het recht hebben op het voortzetten van de woonwagencultuur.

Geplaatst: 25-1-2023

Nog dit voorjaar start de voorbereiding van de eerste fase van “Poort Oostvaardersplassen Lelystad”. De Poort wordt een van de entreegebieden van Nationaal Park Nieuw Land en ligt in het Hollandse Hout. Daarvoor tekenden Wout Neutel, hoofd Staatsbosbeheer Flevoland en wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra van gemeente Lelystad in het bijzijn van gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland onlangs een realisatieovereenkomst. Hierin staat hoe zij samenwerken. De realisatie start naar verwachting na het broedseizoen in het najaar van 2023.

Geplaatst: 24-1-2023

In het raadsakkoord van juli 2022 is opgenomen dat Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur in 2026 meer herkenbaar en zichtbaar is binnen en buiten de stad. Het college start daarom een traject om samen met externe partners en inwoners een plan op te stellen om de natuur en de natuurbeleving een nadrukkelijker plek te geven in de stad en daarbuiten.

Geplaatst: 24-1-2023

Vanaf maandag 16 januari 2023 zijn zowel de COVID-testlocatie als de vaccinatielocatie gehuisvest aan de parkeerzijde van het ziekenhuis St Jansdal aan de Ziekenhuisweg 100. De testlocatie aan de Kempenaar 01 is gesloten.

Geplaatst: 24-1-2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Daarvoor is er op vrijdag 3 februari 2023 17.00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze bijeenkomt beslist het centraal stembureau of de vooraf ingeleverde kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen geldig zijn. Ook worden dan de lijstnummers van nieuwe partijen bekend gemaakt. Deze openbare zitting is bij te wonen door iedereen die dat wil. De bijeenkomst vindt plaatst in de raadzaal in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

Geplaatst: 20-1-2023

De verkeerslichten bij de oversteek van de Middendreef naar de Rietlanden zijn kapot. Om veilig over te steken, adviseren wij fietsers en voetgangers gebruik te maken van de Nelson Mandelabrug. Wij gaan borden plaatsen bij de oversteek die verwijzen naar de brug. Nieuwe verkeerslichten zijn besteld. De levertijd is nog niet bekend.

Geplaatst: 20-1-2023

Gemeente Lelystad heeft een plan gemaakt voor de aanpak van armoede en voor compensatie van hoge lasten die zijn ontstaan door de inflatie en hoge energieprijzen. Het plan moet ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die dat nodig hebben, nog dit jaar een financieel steuntje in de rug krijgen. De gemeenteraad had daarvoor in november 2022 een miljoen euro beschikbaar gesteld.

Geplaatst: 19-1-2023

Het stukje park tussen de Poelkruidstraat en de Koriander wordt sinds het verwijderen van de tijdelijke bouwweg helaas gebruikt als sluiproute. Om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt, kiest de gemeente voor een landschappelijke oplossing in de vorm van een heuveltje met beplanting. Dit is eerder zo gedaan tussen de Poelkruidstraat en de Wederiklaan.

Geplaatst: 19-1-2023

Lelystad is weer een stap dichter bij een nieuw elektriciteitsstation. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en het inpassingsplan voor de aanleg van het nieuw te bouwen elektriciteitsstation aan de Larserringweg. Het nieuwe elektriciteitsstation is nodig om de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en om nieuwe ontwikkelingen in Lelystad en omgeving mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter inzage.

Geplaatst: 18-1-2023

Burgemeester Mieke Baltus is ziek en legt daarom voorlopig haar werkzaamheden als burgemeester van Lelystad neer. Bij haar is onlangs kanker geconstateerd. De komende tijd richt zij zich op de behandeling van haar ziekte om daarna terug te keren als burgemeester.

Geplaatst: 18-1-2023

Stichting D-Dog zamelt landelijk plastic doppen in. Sinds kort is Triade Vitree (locatie Varyo) als partner betrokken bij het uitzoeken van de ingezamelde doppen, zodat de doppen kunnen worden gerecycled. Om het sorteerproces te vergemakkelijken heeft HVC vier bakken aan huis gegeven. Wethouder Sjaak Kruis mocht de bakken in het bijzijn van Stichting D-Dog overhandigen aan Triade Vitree. De opbrengsten van de ingezamelde doppen gaan naar het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) voor de opleiding van hulphonden.

Geplaatst: 18-1-2023

Op zaterdag 14 januari 2023 werden tijdens het BKL Gala de ondernemersprijzen ‘BKL Trofee’ en ‘BKL Award’ uitgereikt.

Geplaatst: 17-1-2023

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...