Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

De gemeentelijke boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in Lelystad professionaliseren steeds meer. Eerder werden zij al uitgerust met handboeien en daar komen nu mountainbikes bij. Wethouder David de Vreede heeft de eerste mountainbikes overhandigd aan het bikersteam. De boa’s die gebruikmaken van de mountainbikes hebben hiervoor een cursus gevolgd. Mountainbikes kunnen namelijk ook dienen als beschermingsmiddel voor de boa’s of om personen in te sluiten. Het is daarom goed om te weten hoe met een mountainbike om te gaan.

Geplaatst: 18-12-2020

Op 2 november 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het nationaal park.

Geplaatst: 18-12-2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Visie publieke laadinfrastructuur Lelystad 2025 unaniem vastgesteld. De visie brengt in kaart en geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om een laadnetwerk voor elektrische auto’s te realiseren, dat inspeelt op de behoefte van (toekomstige) e-rijders. Nu steeds meer aanvragen voor laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte binnenkomen is deze visie hard nodig.

Geplaatst: 17-12-2020

Huurdersorganisatie HVOB, gemeente Lelystad en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021. Dit jaar hebben de betrokken partijen – vanwege corona – gekozen voor een alternatieve ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken.

Geplaatst: 17-12-2020

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeente. De opvang van zwerfhonden en -katten is geregeld in een overeenkomst met Prins Plaza. De opvang van deze zwerfdieren werd eerst verzorgd door de familie Gaus, maar zij zijn gestopt. Prins Plaza is de opvolger van de familie Gaus. Het aangaan van deze nieuwe overeenkomst past binnen de uitgangspunten van het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente.

Geplaatst: 17-12-2020

In september hebben een aantal raadsleden op de fiets vijf plekken bezocht waar inwoners onveilige fietssituaties ervaren. Het college heeft deze vijf plekken en de andere plekken die de inwoners vermeld hadden nader bekeken en uitgewerkt in een overzicht. Daarnaast heeft de gemeente een beschikking van het Ministerie van I&W ontvangen van € 321.171 voor verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Lelystad. Een deel van deze plekken kwam ook naar voren uit het onderzoek van de raad en eerder onderzoek van het college naar de verkeersveiligheid onder 1500 inwoners.

Geplaatst: 17-12-2020

Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Lelystad hebben 16 personen hun belangstelling getoond. Onder de sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen en 12 mannen.

Geplaatst: 17-12-2020

Er kan dit jaar geen carbid geschoten worden in Lelystad. Het college heeft besloten om voor dit jaar geen locatie aan te wijzen om met carbid te schieten op oudejaarsdag. Daarmee is het schieten van carbid dit jaar verboden. Door het vuurwerkverbod is niet bekend hoeveel mensen op de activiteit zullen afkomen en of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het navolgen van de coronamaatregelen.

Geplaatst: 16-12-2020

Het College van Lelystad heeft de werkagenda van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor 2021 vastgesteld. Met veel enthousiasme is door het onderwijs, gemeente Lelystad en betrokken organisaties het afgelopen jaar gewerkt aan projecten binnen de drie speerpunten: kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande lijn en ondersteuning in en om school. De partners volgen het komende jaar de al eerder ingezette lijn. Wethouder van Noort is zeer te spreken over van de nieuwe werkagenda. ‘Door de samenwerking van scholen binnen de LEA, wordt de kwaliteit van het Lelystadse onderwijs versterkt en worden mooie resultaten geboekt, voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is het goed om te zien dat, doordat de projecten meerdere jaren lopen, deze een stevige basis hebben.’ De gemeenteraad stelt op 15 december de verdeling van de beschikbare middelen vast voor de LEA op deze hoofdlijnen.

Geplaatst: 16-12-2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland over 30 jaar huizen en bedrijven alleen nog gebruik maken van duurzame energie. Dat wil zeggen dat dan geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat heeft ook grote impact op de bedrijven in Lelystad. Lelystad begint met pilots op de bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart.

Geplaatst: 16-12-2020

Vanaf 16 december 2020 kunnen Lelystedelingen vuurwerkoverlast melden via een online meldpunt: www.lelystad.nl/meldvuurwerkoverlast. Alle vuurwerkoverlast zoals sociale onveiligheid, stank- en geluidsoverlast of vernieling kan via dit meldpunt doorgegeven worden. Achter deze digitale meldingen staat een ‘vuurwerkteam’ paraat dat adequaat handelt als er meldingen van overlast binnenkomen. Het vuurwerkteam bestaat uit BOA’s, medewerkers van de politie en toezichthouders van de gemeente.

Geplaatst: 16-12-2020

Het bestemmingsplan Warande - De Olmen Buizerdweg en de bijbehorende stukken, dat afgelopen zomer ter inzage lag, is 15 december 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee is het kader vastgelegd voor de woningbouw in dit nieuwe deel van Warande. Er komen hier maximaal 140 woningen en appartementen.

Geplaatst: 16-12-2020

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...