Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Een adviescommissie ingesteld door de Raad van de rechtspraak heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geadviseerd de bouw van een hoog beveiligde zittingslocatie (HBZ) ten noorden van de grote rivieren op een locatie in Lelystad nader te onderzoeken als alternatief voor de Bunker in Osdorp die op termijn gesloten wordt. Een brief met dit advies is vanmiddag door Minister Sander Dekker van V&J naar de Tweede Kamer gestuurd.

Geplaatst: 9-7-2021

Een groene stad. Een levendige stad. Een stad die je zekerheid en veiligheid geeft. Waar je makkelijk een huis vindt en een baan die bij je past. Goede scholen om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Waar je kunt genieten van natuur en strand. Iedereen. Waar je jezelf kunt zijn. Een stad met toekomst. Een stad om trots op te zijn. De uitvoering van Lelystad Next Level kan officieel van start nu de raad het uitvoeringsprogramma heeft vastgesteld.

Geplaatst: 9-7-2021

Het college heeft op 6 juli 2021, op basis van de pilot ‘Inzet jeugdprofessional huisarts’, besloten om de inzet van de jeugdprofessional bij de huisarts te continueren. Deze pilot, als onderdeel van de Aanpak Jeugdzorg 2020, is op 1 september 2020 gestart voor de duur van een jaar. Een van de maatregelen is het realiseren van de samenwerking met verwijzers.

Geplaatst: 9-7-2021

De Buurtkamer van Welzijn Lelystad is een plek waar je mensen uit jouw wijk kunt ontmoeten en waar je terecht kunt met vragen op het gebied van zorg, ondersteuning en daginvulling.

Geplaatst: 8-7-2021

Het aftellen is begonnen! 7 juli 2021 is de bouw van de nieuwe bioscoop in Lelystad officieel gestart. Voor dit moment werd een klok onthuld die de dagen en uren gaat aftellen naar de opening van de bioscoop. Eind juli gaat de eerste paal de grond in. Kok Experience uit Harderwijk exploiteert de bioscoop en opent naar verwachting juli volgend jaar de deuren.

Geplaatst: 7-7-2021

Het project ‘Beschermd wonen in beweging’ is dinsdag 6 juli 2021 afgesloten met een feestelijke slotbijeenkomst in de Petruskerk. Dit gebeurde in het bijzijn van wethouder Jack Schoone. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Als je beschermd woont, woon je in een zorgorganisatie, die intensief ondersteunt in de dagelijkse activiteiten. Beschermd wonen is volop in beweging. De landelijke tendens is dat steeds meer kwetsbare inwoners die nu beschermd wonen, uitstromen naar een woning in de wijk. Ook in Lelystad is dit proces in gang gezet. Wethouder Jack Schoone: "Ik vind het belangrijk dat inwoners die beschermd wonen en weer toe zijn aan zelfstandig wonen met begeleiding, daartoe de kans krijgen."

Geplaatst: 7-7-2021

Maandagavond 5 juli 2021 heeft wethouder Madelon van Noort aan de schoolverlaters van De Steiger de diploma’s uitgereikt.

Geplaatst: 6-7-2021

De Onderwijsinspectie heeft onlangs maar liefst vier basisscholen het predicaat voldoende gegeven, die eerder onvoldoende of zwak scoorden. Het gaat om Laetare, De Meander, ’t Schrijverke en De Watergeus. Hiermee voldoen de scholen aan de basis kwaliteitseisen die de Inspectie aan scholen stelt. Wethouder Madelon van Noort heeft het team en de leerlingen persoonlijk gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

Geplaatst: 6-7-2021

Op maandag 5 juli 2021 heeft wethouder Jeugd Madelon van Noort samen met Tanja Boeije, directeur a.i., een feestelijke taart aangesneden als start van JEL, Jeugd Lelystad. Een moment waar hard naartoe is gewerkt het afgelopen jaar. JEL is de opvolger van het JGT (Jeugd- en Gezinsteam Lelystad). JEL gaat ervoor zorgen dat de jeugdhulp efficiënter wordt ingezet in de gemeente Lelystad de komende jaren.

Geplaatst: 6-7-2021

In opdracht van de gemeente Lelystad wordt in de week van 5 juli 2021 gestart met het bouwrijp maken van het project ‘Eurekabuurt’ in de Campuszone Midden in Lelystad. Dat is het gebied tussen basisschool de Zevenster, de school voor voortgezet onderwijs Porteum en de Zuigerplasdreef. Hier bouwt projectontwikkelaar Eureka Huis BV in totaal 66 levensloopbestendige woningen voor mensen van 55 jaar of ouder. ‘Eurekabuurt’ wordt een wijk op zich, zonder overige woningbouw.

Geplaatst: 5-7-2021

Met ingang van 1 juli 2021 heeft Werkbedrijf Lelystad een nieuwe Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit Thierry de Jager, Ellen Boonen, Ronald Wilcke, Ojanne de Vries, Truus Dolstra. Voorzitter van de Raad is Ronald Wilcke. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Geplaatst: 5-7-2021

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt de nieuwe scholengemeenschap Porteum in gebruik genomen. Een mijlpaal na vele jaren wachten. Dat betekent voor sommige leerlingen dat zij via een andere route naar school moeten fietsen. Vanaf de opening gaan grote aantallen fietsers en bromfietsers zich van en naar Porteum verplaatsen. Tegelijk worden op diverse plekken op de routes van en naar Porteum wegwerkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor fietsers en bromfietsers te optimaliseren. Tijdelijke omleidingsroutes moeten dan gevolgd worden. Voor de perioden waarin wegwerkzaamheden plaatsvinden zijn daarom aangepaste routes uitgewerkt. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid wordt daarbij nauwlettend gevolgd. Indien nodig worden extra maatregelen getroffen. De maatregelen zijn afgestemd met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad.

Geplaatst: 5-7-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...