Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Eind maart en begin april 2020 stonden in het teken van kortetermijnmaatregelen van het Rijk om de ontstane crisissituatie het hoofd te bieden. Door het geld van het Rijk dat de gemeente heeft ontvangen, zijn de tegenvallende inkomsten en grotere uitgaven grotendeels opgevangen. Het gerealiseerde rekeningresultaat over 2020 bedraagt € 6,1 miljoen positief op de Algemene Dienst en € 4,5 miljoen positief op de grondexploitaties. Het college stelt de raad voor om € 465.000 beschikbaar te stellen in 2021 om de werkzaamheden die door de TOZO zijn blijven liggen op een later moment via een inhaalslag uit te voeren. Daarnaast stelt het college voor om het rekeningresultaat Algemene Dienst € 5.603.000 en het resultaat Grondexploitaties € 4.515.000 in de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) te storten.

Geplaatst: 9-6-2021

De raad heeft de Kadernota 2022–2025 tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 juni 2021 unaniem vastgesteld, met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen. “Het college kijkt tevreden terug op het proces richting de Kadernota. We zijn uiteraard heel blij dat de raad unaniem de Kadernota heeft vastgesteld. We willen de raad bedanken voor de fijne samenwerking en dit mooie resultaat. We gaan ons nu richten op de uitvoering van de besluiten, het opstellen van de programmabegroting en het effect van de amendementen en moties”, aldus wethouder David de Vreede.

Geplaatst: 9-6-2021

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen, ook in Lelystad. Daarom werkt gemeente Lelystad samen met de Nederlandse Schuldhulproute. Inwoners kunnen vanaf vandaag online testen hoe hun geldsituatie is.

Geplaatst: 8-6-2021

Bekijk hier ons beeldjaarverslag van een bijzonder jaar.

Geplaatst: 7-6-2021

De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen hiervan zijn ingrijpend, ook in het leven van kinderen. Reden voor het college van B&W om alle basisschoolleerlingen in Lelystad te trakteren op een theatervoorstelling. Wethouder Onderwijs en Cultuur Madelon van Noort bood namens het college, en in samenwerking met Stichting De Kubus, afgelopen week twee culturele voorstellingen aan voor de onder- en bovenbouw. Een ware cultuurbeleving voor iedereen.

Geplaatst: 3-6-2021

De lat ligt hoog bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Met het toevoegen van circa 600 woningen en kantoorruimte wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied en wordt een bijdrage geleverd aan de groeiopgave voor Lelystad. Het college heeft binnen de kaders die de raad heeft gesteld het ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad opgesteld en legt het voor aan de raad.

Geplaatst: 2-6-2021

Vanaf vrijdag 4 juni 2021 20.00 uur tot zaterdag 5 juni 2021 06.00 uur is de Markerwaarddijk N307 gesloten voor verkeer. Provincie Flevoland gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Doorgaand verkeer van Lelystad naar Enkhuizen (en andersom) moet omrijden via de A6 richting Amsterdam, de A10 en de A7.

Geplaatst: 2-6-2021

In de strijd tegen ondermijning in het buitengebied van Lelystad, leggen de politie en boa’s gezamenlijk bezoeken af aan de bewoners van het buitengebied. Deze bezoeken vinden plaats in de week van het buitengebied. Deze is van 31 mei tot en met 6 juni 2021 en geldt voor heel Flevoland. Met de bezoeken wordt op een laagdrempelige wijze het gesprek aangegaan over (signalen van) ondermijning. De week van het buitengebied is een gezamenlijk initiatief van de Flevolandse gemeenten en de politie, ondersteund door het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland.

Geplaatst: 31-5-2021

Lelystad kan nu echt op weg naar nieuwe energie. De raad van Lelystad heeft namelijk de kaders vastgesteld voor de overgang naar nieuwe energiebronnen. Dat betekent dat Lelystad samen met stakeholders en inwoners verder kan onderzoeken hoe de komende 30 jaar in huizen en bedrijven in plaats van aardgas een andere energiebron kan worden gebruikt. De overgang naar nieuwe energiebronnen in 2050 is in het landelijke Klimaatakkoord afgesproken.

Geplaatst: 31-5-2021

Het kabinet heeft op vrijdag 28 mei 2021 bekend gemaakt dat op zaterdag 5 juni de derde stap van het openingsplan ingaat. Vanaf 5 juni mag u dan thuis 4 personen op bezoek hebben. Buiten mag u met 3 andere personen (dus 4 in totaal) samen zijn. Ook mogen musea, bioscopen en theaters weer open. Restaurants en cafés mogen maximaal 30 mensen binnen laten. Wel met reserveringen en vaste plaatsen. En ook kan er weer meer met sporten.

Geplaatst: 28-5-2021

Op 25 mei begon Evelien van der Werff haar tocht in Zwolle langs alle 75 IPSO inloophuizen voor mensen die geraakt worden door kanker. Zelf overleefde ze tweemaal borstkanker. Tijdens het afgelopen jaar schreef ze het boek “Dit boek brengt geluk” en stopte ze na 34 jaar met vliegen bij de KLM.

Geplaatst: 28-5-2021

In het project Houtribhoogte worden woningen in een groot duingebied ontwikkeld. Er zijn inmiddels 78 woningen in het gebied gerealiseerd. De gemeente Lelystad heeft ingestemd met het overnemen van het contract voor de ontwikkeling van woningbouw in het gebied Houtribhoogte door Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V en maakt met deze partij nieuwe afspraken. Daarmee kan dit bijzondere woongebied worden afgerond.

Geplaatst: 26-5-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...