Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Voor iedere wijk wordt er een parkeerbalans gemaakt. De parkeerbalans is de verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. Voor deelplan 1 en 2 in Warande is de parkeerbalans gemaakt op basis van parkeerbeleidsplan 2009. Hierin staan parkeernormen die zijn gebaseerd op landelijke normen en aangepast naar de Lelystadse situatie. Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor woningen, bedrijven en andere voorzieningen. In de omgeving van de Boterbloemhof en Dotterbloemhof in Warande gaat het voornamelijk om woningen. De parkeernorm verschilt per woningtype en bijbehorende prijsstelling.

Geplaatst: 16-12-2023

De aannemer is bezig met het laatste deel van de Zonnedauwlaan in Warande, aansluitend op de Parnassialaan. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. In het nieuwe jaar starten de werkzaamheden in het openbare gebied bij de Kamgras.

Geplaatst: 16-12-2023

Arie Slob wordt programmadirecteur van het gebiedsprogramma Samen Lelystad Oost. Vanaf 1 januari 2024 gaat hij (verder) bouwen aan hechte relaties met programma- en samenwerkingspartners. Ook zal hij Lelystad Oost verder op de kaart zetten binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Geplaatst: 15-12-2023

Gemeente Lelystad, verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplicht, werkt hard aan het voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten. Het aan de raad aangeboden jaarverslag benadrukt de prioriteit die wordt gegeven aan het voorkomen van schooluitval en het waarborgen van een optimale leeromgeving voor alle leerlingen. ‘Aantrekkelijk onderwijs, aandacht voor jeugdigen en aanwezigheid op scholen zijn beschermende factoren in het leven van onze kinderen. Daarom werken wij preventief en goed samen met onze ketenpartners’, aldus wethouder Dennis Grimbergen.

Geplaatst: 14-12-2023

Donderdag 7 december is de wijk Marke in Lelystad, ook wel Eurekabuurt genoemd, definitief opgeleverd. In totaal zijn er 66 levensloopbestendige woningen voor 55 plussers gebouwd. Wethouder Dennis Grimbergen vindt het een mooie aanwinst voor de stad en feliciteerde de bewoners met hun nieuwe buurt.

Geplaatst: 12-12-2023

Op vrijdag 8 december reikte het GOL voor de 14e keer de GOL Ed Luzaprijs uit. De prijs werd dit jaar toegekend aan Tom Bremer van Toms Creek. Voor de prijs waren ook Jan van Dijk (Staatsbosbeheer) en Jumbo Dusselaar genomineerd. ”Jan van Dijk en Jumbo Dusselaar maken het mogelijk dat iedereen mee mag doen, maar Tom Bremer zet nog net die stap extra. Letterlijk. Als iemand de bus gemist heeft, haalt hij diegene op of als iemand depri is, zoekt hij actief mee naar een oplossing. Daarmee zorgt hij dat echt iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen”, aldus Margriet van Oosten, voorzitter van GOL Lelystad.

Geplaatst: 11-12-2023

Op het pleintje bij de ingang van het Agora Theater hebben zangeres Edsilia Rombley en wethouder Rinze Broekema donderdag 7 december een Social Sofa onthuld. Met deze bank en de mooie gesprekken die erop ontstaan, vraagt Soroptimistclub Flevoland aandacht voor ‘Orange the World’: de jaarlijkse wereldwijde campagne om het geweld tegen vrouwen te stoppen.

Geplaatst: 11-12-2023

De meeste inbraken vinden plaats in de maanden december en januari. Tijdens de feestdagen is er een sterke piek te zien. Veel mensen zijn dan niet thuis. Er zijn een aantal eenvoudige maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

Geplaatst: 8-12-2023

Het college stelt een alternatief ontwikkelproces voor het gebied Campus Midden voor aan de raad. Met deze nieuwe werkwijze worden ontwikkelaars eerder betrokken in het proces en mogen ze zelf binnen een aantal kaders met een woningbouwplan komen voor het gebied. Dat maakt het project aantrekkelijker voor ontwikkelaars en zorgt er ook voor dat het proces sneller kan worden doorlopen, zodat woningen eerder beschikbaar komen. Het college legt daarom een Nota van Uitgangspunten voor aan de raad.

Geplaatst: 7-12-2023

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Waterfront Stedelijke Kust Lelystad. Ook is de daarvoor opgestelde Milieueffectrapportage vastgesteld. Daarmee is weer een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de kustzone van Bataviakwartier in het noorden tot Meerdijkhaven in het zuiden. Vanaf donderdag 14 december ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Geplaatst: 7-12-2023

In het voorjaar van 2024 organiseert de Gemeenteraad/griffie Lelystad een seminar over het organiseren van een Motiemarkt.

Geplaatst: 7-12-2023

Niet iedereen heeft voldoende inkomen om een zorgverzekering met een ruime dekking te kunnen betalen. Daarom biedt gemeente Lelystad samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering aan. Deze is speciaal voor inwoners met een inkomen lager dan 130% van de netto bijstandsnorm en hoge zorgkosten. VGZ geeft een korting op deze verzekering en de gemeente betaalt een deel van de premie.

Geplaatst: 6-12-2023

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...