Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Woonvisie: Een leven lang wonen in Lelystad

Geplaatst: 24-9-2021

Het college van Lelystad heeft de concept Woonvisie vastgesteld. Deze concept Woonvisie is de verdere uitwerking van de eerder vastgestelde uitgangspuntennota. De woonvisie is voor een gemeente het belangrijkste kader voor haar woonbeleid. Het is de basis voor prestatieafspraken met de corporaties en het woningbouwprogramma. Na verwerking van inbreng van organisaties en inwoners wordt de woonvisie definitief vastgesteld.

In de concept woonvisie staat wat Lelystad wil bereiken op het gebied van wonen voor de komende tien jaar. Waar is behoefte aan? Wat willen starters, gezinnen en senioren? Op welke manieren kunnen we wonen, zorg en duurzaamheid combineren? Hoe kunnen we zorgen dat de bestaande stad meeprofiteert van de woonontwikkelingen?

Iedereen die dat wil moet in Lelystad een leven lang kunnen wonen

Lelystad heeft veel mogelijkheden. Er is water, groen en ruimte om te groeien, om Lelystad nog meer te laten floreren, zodat Lelystad ook in de toekomst een fijne stad is om in te wonen en te leven. Een stad waar je je hele leven kunt blijven wonen als je dat wilt. Of het nu is als starter op de woningmarkt, met je gezin of als senior. Om dat te kunnen verwezenlijken én om Lelystad voor te bereiden op de toekomst, heeft Lelystad de ambitie uitgesproken om in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn en te groeien met 10.000 tot 40.000 woningen. Wethouder wonen Adam Elzakalai: “Daarvoor is het nodig om een variëteit aan woningen te bouwen, zodat iedereen die dat wil een wooncarrière kan maken in Lelystad. Dat gebeurt door verder te bouwen in Warande, in het Stadshart en aan de kust. Maar minstens zo belangrijk is de bestaande woningvoorraad in onze stad. Deze wijken verdienen het om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Zodat we er ook over tien jaar en verder nog prettig kunnen wonen.”

Voor de woonvisie zijn ideeën opgehaald bij organisaties en inwoners

Om te komen tot deze concept woonvisie zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeenteraad en organisaties in de bouwsector, volkshuisvestingssector, de maatschappelijke sector en de zorgsector. Het concept van de woonvisie is ook besproken met inwoners en andere belanghebbenden tijdens vier bijeenkomsten.
Er is gesproken over de thema’s uit de Woonvisie en er ontstonden mooie ideeën en goede aandachtspunten. Inwoners lieten weten graag meer variatie te willen in het woningaanbod zodat zij kunnen doorstromen. De belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) was hierbij ook groot. CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Over de doorstromingsmogelijkheden waren zorgen, dat starters geen toegang kunnen krijgen tot de woningmarkt en dat senioren geen aantrekkelijk alternatief hebben om naartoe te verhuizen.

Over de groeiambitie van Lelystad was ook veel te zeggen. De reacties waren wisselend maar over het algemeen vond de inwoner dat Lelystad moet groeien omdat er een grote woningnood heerst en Lelystad ook altijd gemaakt is op meer inwoners dan ze nu heeft. Wel werd er gewaarschuwd voor de manier waarop. Zo moet de gemeente Lelystad haar kernkwaliteiten behouden zoals ruimte, water en groen en moet het de voorzieningen en werkgelegenheid daarop afstemmen. Over de energietransitie en de bestaande stad werd gezegd dat er ook oog moet zijn voor de mensen met minder middelen en dat er een evenwichtige samenstelling van bewoners in een wijk moet zijn.

De verzamelde input wordt gebruikt om de concept woonvisie aan te scherpen en zo te komen tot de definitieve woonvisie. Na vaststelling in het college zal de definitieve woonvisie voor besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

U kunt tot 22 oktober input leveren via wonen@lelystad.nl

Inwoners en organisaties kunnen nog steeds input leveren op de concept Woonvisie door te mailen naar wonen@lelystad.nl. Dit kan t/m 22 oktober 2021. De concept Woonvisie ligt tot die tijd ter inzage op het stadhuis bij de informatiebalie en is via deze link online te vinden: www.lelystad.nl/woonvisie.
Na de inzagelegging zal het college een besluit nemen over de definitieve woonvisie. De raad stelt de Woonvisie uiteindelijk definitief vast.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...