Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werkplan groot onderhoud openbare ruimte 2023 vastgesteld

Geplaatst: 8-9-2022

Het college heeft het werkplan 2023 vastgesteld en het meerjarenprogramma groot onderhoud 2024 – 2027 aangeboden om vast te laten stellen door de raad. In dit programma zijn alle grootonderhoudprojecten opgenomen die de gemeente de komende vijf jaar van plan is uit te voeren op het gebied van wegen, straten en pleinen, bruggen, openbare verlichting, watergangen en kunstwerken, riolering en groen. Door alle deze disciplines samen te voegen in één plan vindt er onderlinge afstemming plaats en hoeft er maar één besluit te worden genomen in het college en in de raad.

Uitgangspunten

Uitgangspunt bij het groot onderhoud is dat er een technische noodzaak is en het sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan door zo veel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Er wordt bij de herinrichting ook gekeken of het mogelijk is, door een beter passende inrichting, de beheerkosten te verlagen. Uitgangspunt hierbij is dat de beheerkosten afnemen, maar het straatbeeld er netter uit ziet. Ook worden bewoners eerder betrokken en beter geïnformeerd bij de plannen van groot onderhoud in hun wijk. Hiermee wordt voldaan aan de wensen van de raad. De komende jaren is er, mede gezien de stijgende energiekosten, extra aandacht voor het omvormen van traditionele verlichting naar ledverlichting.

Meerjarenprogramma

Het voortschrijdend meerjarenprogramma geeft richting aan hoe het groot onderhoud voor de komende jaren wordt uitgevoerd. Dit programma wordt jaarlijks aangepast. Ook wordt het gebruikt voor overleg met interne en externe partijen, zoals bewoners. Met bewoners wordt overlegd om te komen tot een uitvoeringsplan en over het moment van uitvoering in hun woonomgeving.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...