Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadsakkoord vastgesteld en kandidaat-wethouders bekend

Geplaatst: 29-6-2022

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni is het raadsakkoord vastgesteld en werden de kandidaat-wethouders bekend.

Raadsakkoord

Met instemming van 11 partijen (van de 14) is het raadsakkoord vastgesteld. Het is de eerste keer dat in Lelystad het coalitie-proces werd losgelaten en men koos voor het gezamenlijk opstellen van een raadsbreed gedragen akkoord. In dit akkoord staan de belangrijkste thema's waar de raad zich de komende vier jaar voor gaat inzetten. 

Selectieproces wethouders

Ook tijdens de vergadering van 28 juni werden de namen van de kandidaat-wethouders bekend. De 14 fracties van de gemeenteraad konden vanuit hun achterban maximaal 28 kandidaten voordragen. Er werden uiteindelijk 15 kandidaten voorgedragen. 1 kandidaat viel af, omdat deze niet wilde verhuizen naar Lelystad. De commissie selecteerde uiteindelijk vijf kandidaten voor de vijf kernportefeuilles. 

De voorzitter van de selectiecommissie, raadslid Van der Raad, verwoordde het proces als volgt:

"De aan de totstandkoming van het raadsakkoord deelnemende fracties hebben zeven raadsleden het vertrouwen gegeven om als werkgroep aan de slag te gaan. Dit zijn Iris Brouwer, Roelie Renzema, Fred Wilcke, Meral Aktan, Henk Schraa, Ashwin van Stormbroek en ik. Ons is als werkgroep meegegeven allereerst een briefselectie te doen op basis van de profielschetsen en de meest geschikte kandidaten uit te nodigen voor een gesprek, waarna beoordeeld moest worden of een tweede gespreksronde wenselijk zou zijn.

Bij de selectie van kandidaten diende de werkgroep een voorstel voor de kernportefeuille van iedere wethouder vast te stellen. Wij hebben de profielschets, eisen én de door u vastgestelde portefeuille verdeling aangehouden. De interne dynamiek en gemaakte afspraken binnen de werkgroep zijn in lijn met het proces van de raadsakkoord-sessies. Zoeken naar consensus én draagvlak voor een sterk gekwalificeerde meerderheid bij het nemen van besluiten.”

Kandidaat-wethouders 

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juli zal er worden gestemd over deze vijf voorgedragen kandidaten:

Kernportefeuille 1: Werk en inkomen:
Mevrouw Annemieke Messelink, lid van uw raad, wonende te Lelystad, teamleider Academie Social Studies NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Kernportefeuille 2: Stedelijke vernieuwing:
De heer Piet van Dijk, wonende te Lelystad, adjunct directeur Economische ontwikkeling en grondzaken gemeente Almere

Kernportefeuille 3: klimaat en natuur:
De heer Sjaak Kruis, wonende te Lelystad, zelfstandige in het maatschappelijke segment

Kernportefeuille 4: Financiën en wonen
De heer Dennis Grimbergen, lid van uw raad, wonende te Lelystad, zelfstandige vastgoed / projectontwikkeling

Kernportefeuille 5: Zorg en welzijn
De heer Rinze Broekema, wonende te Rotterdam, politiek adviseur ministerie Den Haag 

Op de foto drie van de vijf kandidaat-wethouders. Van links naar rechts de heer Dennis Grimbergen, mevrouw Annemieke Messelink en de heer Sjaak Kruis. (Foto Fotostudio Wierd) 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...