Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

A-status voor toezicht en handhaving op kinderopvang 2020

Geplaatst: 15-6-2022

De Inspectie van Onderwijs heeft over de voorgaande jaren geoordeeld dat gemeente Lelystad voldoet aan de wettelijke eisen voor het toezicht op de kinderopvang. Lelystad heeft daarmee de hoogst te behalen A-status verkregen. Het toezicht op de kinderopvang in Lelystad wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGD.

Resultaten

In het jaarverslag staat dat de gemeente het afgelopen jaar 15 handhavingstrajecten ingezet heeft vanwege de 15 inspectierapporten met handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt, waarna de tekortkomingen zijn opgelost. Ook heeft de gemeente 24 aanvragen voor toestemming van nieuwe kinderopvangvoorzieningen ontvangen, waarvan alle 24 binnen de termijn zijn afgehandeld. Dit betekent dat 100% van de aanvragen op tijd afgehandeld is. Door de coronacrisis was er minder capaciteit beschikbaar bij de GGD. Hierdoor zijn er 61 van de 84 locaties geïnspecteerd. Dat betekent dat 72,6% van de locaties zijn geïnspecteerd in plaats van de gebruikelijke 100%. Tot slot is het wettelijk minimum van 5% van het aantal te inspecteren geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang ruimschoots behaald. Over 2021 heeft de gemeente daarom de A-status behaald.

Landelijk oordeel A-status

De jaarlijkse verantwoording over toezicht en handhaving op de kinderopvang in 2021 is te vinden in het gemeentelijke jaarverslag. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt die informatie uit de gemeentelijke jaarverslagen om een 'Landelijk Oordeel' over het toezicht en de handhaving kinderopvang op te stellen.

Wettelijke taak opstellen jaarverslag

Het jaarlijks opstellen van een verslag over alle werkzaamheden die zijn verricht wegens de kinderopvang in het voorafgaande jaar is een wettelijke taak van het college van burgemeester en wethouders. De minister stelt regels omtrent de in het verslag op te nemen gegevens. Zo moet het college dit verslag sturen aan de gemeenteraad en voor 1 juli 2022 een afschrift verzenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...