Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling nieuw college bekend

Geplaatst: 6-7-2022

De gemeente Lelystad heeft een nieuw college. Nadat op 28 juni het raadsakkoord werd vastgesteld, zijn dinsdag 5 juli de vijf wethouders geïnstalleerd die samen met burgemeester Mieke Baltus het college vormen voor de periode 2022-2026. De nieuwe wethouders zijn Annemieke Messelink-Dijkstra, Piet van Dijk, Sjaak Kruis, Dennis Grimbergen en Rinze Broekema. De definitieve portefeuilleverdeling leest u hieronder.

Portefeuille burgemeester

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Wettelijke burgemeesterstaken (bevorderen integriteit; voorzitter van college; voorzitter van gemeenteraad; voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen; opperbevel bij crises en rampen in de gemeente; vergunningverlening evenementen)

 Portefeuille wethouder Dennis Grimbergen

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en City marketing)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving

Portefeuille wethouder Sjaak Kruis

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering -  Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Vergunningen
 • Dierenwelzijn

Portefeuille wethouder Piet van Dijk

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit en verkeersveiligheid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie) 
 • Stadshart
 • Externe veiligheid

Portefeuille wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Armoede en Schulddienstverlening 
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Recreatie en toerisme
 • Emancipatie en integratie

Portefeuille wethouder Rinze Broekema

 • Jeugd(zorg)
 • Ouderen
 • WMO
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn
 • Sport en bewegen

Burgemeester Mieke Baltus: “Ik kijk ernaar uit om samen met dit nieuwe college verder te bouwen aan de opgave waar Lelystad voor staat. Samen bouwen we aan de toekomst van de stad. Ik wens de nieuwe wethouders veel succes en plezier.”

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...