Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College informeert raad over onderzoek naar opkoopbescherming in de stad

Geplaatst: 14-7-2022

Het college informeert de raad over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van opkoopbescherming in Lelystad. Met een middel als de opkoopbescherming kan de gemeente in wijken het opkopen van woningen verbieden. De opkoopbescherming heeft als doel dat ook starters en mensen met een middeninkomen een woning kunnen (blijven) kopen.

Bij de vaststelling van de nieuwe Woonvisie 2022-2027 in maart van dit jaar heeft de raad besloten om actief het opkopen van woningen tegen te gaan met middelen zoals de opkoopbescherming. Het college stelt de raad nu op de hoogte van de resultaten van het onderzoek naar de woningmarkt in Lelystad ten behoeve van de opkoopbescherming.

Resultaten onderzoek

Uit de analyse naar de woningmarkt blijkt dat het aandeel woningen in Lelystad dat door een particulier wordt verhuurd licht stijgt. Daarnaast ligt het aandeel woningen dat wordt opgekocht voor de verhuur in Lelystad hoger dan in omringende gemeenten. En blijkt dat het opkopen en verhuren van woningen invloed heeft op de positie van koopstarters. Deze resultaten zijn voornamelijk zichtbaar in de wijken Stadshart, Atolwijk, Zuiderzeewijk en Kustwijk. In de andere wijken is dit minder.

Vervolg

Een opkoopbescherming moet worden opgenomen in een huisvestingsverordening. In het najaar van 2022 wordt een concept huisvestingsverordening voor het invoeren van een opkoopbescherming voorgelegd aan het college om vrij te geven voor een inspraakperiode van zes weken. Na deze inspraakperiode ontvangt de raad een voorstel met de uitkomst van de zienswijzen voor het gebiedsgericht invoeren van een opkoopbescherming in Lelystad.

Wettelijke voorwaarden opkoopbescherming

Het is sinds 1 januari 2022 wettelijk mogelijk om als gemeente tijdelijk een opkoopbescherming in te voeren voor zowel nieuwe als bestaande woningen. Omdat de opkoopbescherming het eigendomsrecht inperkt, mag dit niet zomaar ingevoerd worden. Het Rijk heeft hier in de wetswijziging van de nieuwe woningwet voorwaarden aan gesteld. Zo moet er in een gebied sprake zijn van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen of moet de leefbaarheid onder druk staan.

Uitzonderingen

Soms is opkoop wel toegestaan en gewenst. Denk aan ouders die voor hun studerende kinderen een woning kopen of als een eigenaar de woning voor een paar maanden verhuurt en er minimaal 12 maanden zelf heeft gewoond.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...