Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemersspreekuur, wat is er besproken?

Geplaatst: 22-12-2022

Op woensdag 14 december vond er een ingelast ondernemersspreekuur Stadshart plaats in de Huiskamer van de Lokale Democratie.

Spreekuur

Zo'n 14 ondernemers uit het Stadshart waren naar de vertegenwoordiging van de gemeenteraad gekomen. Hoewel het spreekuur een informeel tintje heeft, is deze keer een aantal actiepunten opgeschreven. 

De gemeenteraadsleden hebben de aantekeningen ter kennisname aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

Ingebracht door ondernemers

Waar kwamen de ondernemers mee tijdens het spreekuur?

 1. Ze ontvangen geen info over de plannen van de gemeente in een bepaald gebied [1. Communicatie]
 2. Beleid ervaren ze als los zand, veel gaten, geen groter plan / visie [2. Centrumvisie / detailhandelsvisie]
 3. Gemeente moet meer sturen [3. Regierol gemeente]
 4. Ambtenaren / gemeente weten niets van de ondernemers, voor wat betreft issue adressen draagvlakmeting
 5. Gemeente weet wel welke plannen vastgoedeigenaren hebben, maar vertelt het niet aan ondernemers [1. Communicatie]
 6. Vastgoedeigenaren willen ondernemers weg hebben ten behoeve van woningbouw (2 Centrumvisie)
 7. Woningbouw is ooit geopperd als oplossing in sessie door ondernemers, nu wordt ervaren dat dat in gang is gezet zonder overleg [1. Communicatie]
 8. Appartementen niet op begane grond, wel eerste verdieping [2. Centrumvisie / detailhandelsvisie]
 9. Wil de gemeente nog wel een centrum met winkels? Zijn ze wel trots op de ondernemers? [2. Centrumvisie / detailhandelsvisie]
 10. Hoe gaat de gemeente de leegstand oplossen, wat kan gemeente daar aan doen? [4. Leegstand]
 11. Detailhandelsvisie is belangrijk om te hebben, wordt nu gemist [2. Centrumvisie / detailhandelsvisie]
 12. Vraag en aanbod nu ver uit elkaar qua soort winkels [5. Winkelaanbod]
 13. Onderhoud openbare ruimte centrum wordt als dramatisch ervaren, alleen Stadhuisplein en promesse, eromheen doet gemeente niets. Bestrating, renovatie, lantarenpalen, overige verlichting [6. Onderhoud openbare ruimte]
 14. Handhaving wordt gemist, de bebording is zo dat ze niet goed kunnen handhaven; er is geen nummer van handhaving om te bellen bij onraad [7. Handhaving]
 15. Kan de gemeente geen panden opkopen en dan normale huur vragen?
 16. Gratis parkeren, parkeerterrein ABC, [8. Parkeerbeleid]
 17. Teveel ad-hoc, te weinig lange termijn plannen [2. Centrumvisie / detailhandelsvisie]
 18. Transparantie vanuit gemeente nodig [1. Communicatie]
 19. Voorbeelden van steden met goede visie/plannen: Veendam, Goirle (2 Centrumvisie))
 20. Aspecten goede visie: zorg voor aantrekkelijk centrum, supermarkt als trekker, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, beleving, randvoorwaarden door consumentenonderzoek (2 Centrumvisie) 
 21. Ook vastgoedeigenaren hebben baat bij levendig centrum (4 Leegstand)
 22. Ga als gemeente meer praten met eigenaren, waar kun je elkaar vinden, wat zijn jullie plannen? (1 Communicatie)
 23. Thematische planvorming in binnenstad (2 Centrumvisie)

We hebben geprobeerd alle aandachtspunten te clusteren: 
1. Communicatie
2. Centrumvisie / detailhandelsvisie
3. Regierol gemeente
4. Leegstand
5. Winkelaanbod
6. Onderhoud openbare ruimte
7. Handhaving
8. Parkeerbeleid

Op de agenda

In z'n algemeenheid is er veel te doen voor en rondom het Stadshart. Dit onderwerp zal dus geregeld op de agenda staan van de raad. Deze agenda wordt gepubliceerd op deze site, onder de knop 'raadsbijeenkomsten'. Ook wordt de agenda vermeld in de Flevopost. Haak aan bij onze social media kanalen (Instagram, Facebook en Twitter) via @raadvanlelystad, dan mis je niets! 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...