Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Afvalinzameling ook na 2021 door HVC

Geplaatst: 7-10-2021

De gemeente Lelystad heeft de intentie uitgesproken een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met afvalinzamelaar HVC. De nieuwe overeenkomst is nodig omdat het huidige contract met HVC verloopt op 31 december 2021. In de komende periode vinden gesprekken plaats over de verdere invulling van de dienstverleningsovereenkomst. De nieuwe overeenkomst betekent dat de kosten voor het inzamelen van afval zullen toenemen.

Afvalinzameling is voor de gemeente een wettelijke taak. De gemeente Lelystad heeft de inzameling van afval- en grondstoffen van huishoudens aan HVC uitbesteed. Na gedegen onderzoek is besloten opnieuw de keuze te maken voor HVC. Bij het onderzoek is gekeken naar relevante ontwikkelingen in de markt, de huidige organisatie van de afvalinzameling, de wensen en eisen van de gemeente en de mogelijkheden, consequenties en risico’s van het onderbrengen van de gewenste dienstverlening bij zowel HVC als andere partijen.

Stijgende kosten voor inzamelen afval

In heel Nederland stijgen de kosten voor de inzameling van afval. Dit komt onder meer doordat de opbrengsten van papier- en textielinzameling dalen en de verwerkingskosten stijgen. En er extra kosten zijn op gebied van containerbeheer, bovendien is het aantal woningen in Lelystad gestegen. Ook in Lelystad stijgen deze kosten. Om de kosten van de afvalinzameling te kunnen blijven dekken, moet de gemeente Lelystad de afvalstoffenheffing verhogen. De invoering van het Nieuwe Inzamelen heeft daarbij een gunstig effect op de kosten voor inzameling en daardoor indirect een dempend effect op de stijging van de afvalstoffenheffing.   

Maatregelen om kosten te beperken

Met HVC is geïnventariseerd welke maatregelen de kosten van afvalinzameling de komende jaren zouden kunnen beperken. Het college heeft besloten de komende periode een aantal maatregelen te onderzoeken en verder uit te werken in 2022.

Inzameling en verwerken gft-afval

Het college heeft ook besloten om dezelfde periode de inzameling en verwerking van de gft-afval bij HVC onder te brengen. Dit is een andere overeenkomst en valt buiten deze dienstverleningsbijeenkomst met HVC. Vrijwel alle andere Flevolandse gemeenten maken ook gebruik van HVC als inzamelaar en verwerker van gft-afval.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...