Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Oktober

Nieuwsoverzicht

Kinderen van OBS De Albatros luisterden donderdag 7 oktober ademloos naar het verhaal Buitenbeentjes, over groenten die er anders dan anders uitzien maar net zo lekker smaken. Wethouder Jack Schoone kwam speciaal naar de school om de kinderen van groep 5 voor te lezen. Hij deed dat in het kader van de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. In het gesprek met de kinderen bleek wel dat zij goed weten hoe je kunt voorkomen dat je voedsel verspilt.

Geplaatst: 11-10-2021

Nelle-Marie Peters, acquisiteur vrijetijdseconomie bij gemeente Lelystad, had onlangs een kennismaking met Coen Hoozemans, de nieuwe general manager van Aviodrome. Ook Henriëtte Wijtvliet, verantwoordelijk voor sales, evenementen en zakelijke bijeenkomsten, schoof aan bij het gesprek.

Geplaatst: 11-10-2021

Krijgt uw idee voor de stad vleugels op onze Motiemarkt? Meld u nu aan!

Geplaatst: 11-10-2021

Vrijdag 8 oktober 2021 vond de opening plaats van vogelkijkhut De Zeearend in de ‘toegankelijke route’ in de Oostvaardersplassen door wethouder Jack Schoone, Staatsbosbeheer en Stichting GOL.

Geplaatst: 10-10-2021

Van 6 tot en met 17 oktober 2021 is de landelijke Kinderboekenweek. Wethouder Onderwijs Madelon van Noort werd door de Dokter Herman Bekiusschool en Christelijke Basisschool (CBS) Horizon uitgenodigd om in dit kader de leerlingen van beide scholen te komen voorlezen. Uitnodigingen die de wethouder uiteraard graag aannam. "Voorgelezen worden is niet alleen leuk, maar ook ontzettend belangrijk," aldus Madelon van Noort. "Kinderen kunnen er ongelooflijk veel van leren, het vergroot hun woordenschat en het prikkelt de fantasie."

Geplaatst: 8-10-2021

Gemeente Lelystad, brandweer, politie en Ondernemerscoöperatie Lelystad Airport Businesspark (OCL) hebben vrijdag 8 oktober 2021 een hercertificering behaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen op Lelystad Airport Businesspark. De hercertificering is een bekrachtiging van de samenwerking tussen partijen om bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark schoon, heel en veilig te houden.

Geplaatst: 8-10-2021

Vanaf maandag 11 oktober 2021 tot en met zaterdag 16 oktober is de landelijke Week van de Veiligheid. Ook in Lelystad! Speciaal voor de ondernemers in Lelystad wordt er door het ministerie van Justitie en Veiligheid iedere avond een talkshow met praktische informatie en tips over een bepaald onderwerp gehouden.

Geplaatst: 7-10-2021

Het college van Lelystad heeft de ontwerp programmabegroting 2022 – 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze programmabegroting is voor de langere termijn financieel in evenwicht. Er is geld om de wenselijke voorstellen uit de kadernota 2022-2025 uit te voeren en er wordt geld gereserveerd voor de toekomstige opgaven van de stad. Voor de komende jaren ligt er een solide begroting; een stevige basis om verder aan de slag te gaan voor de toekomst van Lelystad.

Geplaatst: 7-10-2021

De gemeente Lelystad heeft de intentie uitgesproken een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met afvalinzamelaar HVC. De nieuwe overeenkomst is nodig omdat het huidige contract met HVC verloopt op 31 december 2021. In de komende periode vinden gesprekken plaats over de verdere invulling van de dienstverleningsovereenkomst. De nieuwe overeenkomst betekent dat de kosten voor het inzamelen van afval zullen toenemen.

Geplaatst: 7-10-2021

Van maandag 11 oktober t/m zaterdag 16 oktober is de Week van de Veiligheid. Dit is een initiatief van en door ondernemers. In deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ondernemers om criminaliteit te voorkomen en (medewerkers) meer alert en weerbaar te maken. Tijdens deze week zijn er verschillende activiteiten.

Geplaatst: 7-10-2021

In de Week van de Veiligheid doet Lelystad mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

Geplaatst: 6-10-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...