Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bewoners Punter weer thuis na verdachte lucht in riool

Geplaatst: 8-5-2021

In de woonwijk Punter is in het weekend van 8 en 9 mei 2021 een verdachte lucht uit het riool waargenomen. De situatie is maandagmorgen 10 mei 03.39 uur veilig verklaard door de brandweer. Alle bewoners zijn weer naar huis. Hier leest u het verloop van de gebeurtenissen.

12 mei

Stand van zaken 17.30 uur

 • Het RIVM heeft onderzoek gedaan en de uitslag van het onderzoek is bekend.
 • Het RIVM heeft diverse chemische stoffen gevonden in het rioolwater. Met name geraffineerde aardolieproducten, zoals benzine en het licht ontvlambare propeen.
 • De aanwezigheid van de gevonden stoffen zorgt voor een penetrante geur en komt overeen met de klachten van afgelopen weekend.

11 mei 2021

Stand van zaken 16.09 uur

 • Het rapport van de RIVM is nog niet klaar en wordt woensdag 12 mei verwacht.
 • Het RIVM onderzoekt welke stof(fen) in het rioolwater zijn gevonden.
 • We melden het via deze webpagina als er woensdag meer bekend is.

10 mei 2021

Stand van zaken 14.57 uur

Burgemeester Henry Meijdam heeft een boodschap voor de bewoners van Punter en de hulpdiensten:

“Ik ben heel blij dat alle bewoners uit de Punter weer weer veilig thuis zijn in hun woning. Sinds zaterdagavond 19.00 uur heeft hun wereld op z’n kop gestaan door de gebeurtenissen in de wijk. Als je weg moet uit je woning, en je eigen plek moet verlaten is dat een heel ingrijpende gebeurtenis, met zorg om je dierbaren, je (huis)dieren en je spullen.

Zaterdagavond kwam er een vreemde lucht uit het riool. Omdat we niet wisten wat het was en waar het vandaan kwam, hebben we het zekere voor het onzekere genomen en bewoners uit een aantal straten in de Punter geëvacueerd.

Uit een analyse van het RIVM is gebleken dat het gaat om een benzine-achtige stof met risico op explosie. De brandweer heeft de riolen leeggepompt en doorgespoeld. Inmiddels zijn de waarden van de stoffen in het rioolwater dusdanig laag dat bewoners weer veilig zijn teruggekeerd naar hun woning.
Veel dank aan alle hulpdiensten van de Veiligheidsregio voor hun inzet en steun de afgelopen twee dagen."

Henry Meijdam
Burgemeester van Lelystad

Stand van zaken 13.07 uur

 • Bewoners met vragen kunnen ons bellen op ons telefoonnummer 14 0320.
 • Het publieksinformatienummer, dat afgelopen weekend in de lucht was, is niet meer actueel.

Stand van zaken 07.43 uur

 • De brandweer heeft de situatie in de Punter vannacht (03.39 uur) veilig verklaard. De laatste bewoners van Punter 32 konden vannacht terug naar hun huis.
 • Mag u weer terug naar huis en is er stankoverlast? Dan is het advies om goed te ventileren totdat de geur uit huis is. Spoel ook kranen en de wc door. Er kan bruin water uit komen. Dit is niet gevaarlijk. Blijf spoelen totdat de bruine kleur weg is.
 • De brandweer blijft de situatie in het riool monitoren.
 • Het RIVM komt uiterlijk dinsdag 11 mei met een rapport welke stof(fen) in het rioolwater zijn gevonden.

Stand van zaken 00.45 uur

 • Door technische problemen is het niet gelukt om het riool in postcodegebied 8242 EH en EG veilig genoeg te krijgen voor terugkeer van bewoners.
 • De brandweer en andere hulpverleners werken de hele nacht door, zodat bewoners van dit deel van Punter ook naar huis kunnen.
 • Zodra dit kan melden we dit meteen op deze pagina.

09 mei 2021

Stand van zaken 22.17 uur

 • Naar verwachting kunnen bewoners uit het postcodegebied 8242 EH en EG rond middernacht naar huis. Zodra dit kan, melden we dat direct op deze pagina.
 • Het RIVM komt uiterlijk aankomende dinsdag met een rapport over welke stof(fen) zij hebben gevonden. Het RIVM heeft monsters van het rioolwater onderzocht.

Stand van zaken 20.13 uur

 • Bewoners van postcodegebieden 8242 EP, EJ, ER, EB, EC, EA kunnen veilig naar huis. De brandweer heeft het gebied veilig verklaard.
 • Bewoners van postcodegebieden 8242 EH en EG kunnen nog NIET naar huis. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer deze bewoners wel terug naar huis kunnen. Bekijk de kaart.
 • De brandweer is op dit moment aan het spoelen en blijft metingen verichten. Zodra het ook veilig is in de gebieden 8242 EH en EG laten we dat direct weten op deze pagina.
 • Mag u weer terug naar huis en is er stankoverlast? Dan is het advies om goed te ventileren totdat de geur uit huis is. Spoel ook kranen en de wc door. Er kan bruin water uit komen. Dit is niet gevaarlijk. Blijf spoelen totdat de bruine kleur weg is.

Stand van zaken 18.55 uur

 • Bewoners die nog niet terug naar huis mogen en die niet bij familie of vrienden terecht kunnen, bellen met telefoonnummer 0320 – 27 89 11, keuze 1. We regelen dan een slaapplek voor vannacht.

Stand van zaken 18.06 uur

 • De ontruiming en evacuatie in de Punter kan ingrijpend zijn. Bent u hierdoor in de war of piekert u? Of heeft u last van andere geestelijke klachten? Dan kunt u vanaf maandag 10 mei 09.00 uur bellen met MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Daar zitten mensen klaar die u kunnen helpen. U kunt bellen met telefoonnummer 0320 – 211 700.

Stand van zaken 17.26 uur

 • We adviseren bewoners die bij terugkeer naar hun huis hoofdpijn hebben om het huis goed te ventileren en buiten in de frisse lucht te zijn. Neemt de hoofdpijn niet af? Neem dan contact met uw huisarts.
 • De brandweer is tijdelijk gestopt met het doorspoelen van het riool. Het vervuilde rioolwater wordt via het gemaal bij de Gondelbrug naar de afvalwaterzuivering afgevoerd. Er is tijdelijk gestopt met doorspoelen om te voorkomen dat het gemaal ‘overloopt’ en het rioolwater met de benzine-achtige stof op andere plekken in het riool terecht komt. Er komen opnieuw tankwagens waarin het vervuilde rioolwater wordt gepompt. Daarna kan de brandweer weer voluit spoelen.

Stand van zaken 13.11 uur

 • Bewoners van Punter 32 die geëvacueerd worden, wordt geadviseerd om hun medicijnen en huisdieren mee te nemen.

Stand van zaken 12.50 uur

 • Jol 24 wordt toch niet ontruimd. Na metingen blijkt dat de situatie toch veilig is in de Jol.

Stand van zaken 12.13 uur

 • Doordat het gemaal bij de Gondelbrug het rioolwater afvoert naar de afvalwaterzuivering, is een deel van de stof waarschijnlijk door overloop in het riool bij Punter 32 en een deel van Jol 24 terecht gekomen.
 • De brandweer heeft besloten om dit gebied te gaan ontruimen.
 • Het gaat om het volgende gebied:
  • Punter 32 in zijn geheel
  • Jol 24, huisnummers 30 t/m 48 alleen even huisnummers.
 • De bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ  Lelystad).

Stand van zaken 11.30 uur

 • Voor de bewoners die terug zijn in hun woning:
  • Er komt bruin water uit de leidingen. Dit kan geen kwaad. Zet alle kranen open en spoel goed door. Spoel ook de wc goed door.
  • Heeft u stankoverlast in huis? Dit kan geen kwaad. Door de ruimte goed te ventileren verdwijnt de stank.
 • Het telefoonnummer dat beschikbaar is voor vragen is de hele dag bereikbaar: telefoonnumer 0320 - 27 89 11,  keuze 1.

Stand van zaken 9.49 uur

 • Bewoners met huisdieren kunnen zich melden bij de afzetting van het gebied dat nog is afgezet. Zij mogen hun huisdieren ophalen onder begeleiding.

Stand van zaken 8.50 uur

 • Uit de laatste metingen blijkt dat het voor een deel van de bewoners nu weer veilig is om naar huis te gaan.
 • De inwoners met postcode 8242 EA, EB, EC, EJ, EP, ER  mogen NIET naar huis. Bekijk hiervoor de kaart
 • Keer je weer terug naar je huis en is er stankoverlast? Dan is het advies goed te ventileren, totdat de geur uit huis is. Spoel ook kranen en de wc even door.
 • Inwoners met vragen over de situatie in Punter kunnen tot 12.00 uur op zondag 9 mei 2021 bellen naar telefoonnummer 0320 - 27 89 11, keuze 1. Uit voorzorg blijft de brandweer metingen verrichten in het hele gebied.

Stand van zaken 08.30 uur

 • Het gemaal bij de Gondelbrug is opgestart. Hierdoor wordt de stof verder verdund en vanaf het gemaal direct afgevoerd naar de afvalwaterzuivering.
 • Het kan daardoor zijn dat bewoners in de wijken rondom het gemaal een benzine-achtige geur ruiken.
 • De brandweer doet metingen in het gebied en houdt de veiligheid in de gaten. Als er vanderingen zijn melden we dat op deze pagina.
 • Dit gaat om het gebied punter 32.

Stand van zaken 07.00 uur

 • De brandweer is nog steeds bezig met het spoelen van het riool in het gebied. Het gespoelde rioolwater wordt nu afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Lelystad.
 • De brandweer meet ieder uur de waardes van de stof die aanwezig is in het riool. Pas als deze waardes laag genoeg zijn kunnen bewoners veilig terug naar hun woning.
 • De waardes dalen maar het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer bewoners veilig terug kunnen naar hun woning.
 • Wij begrijpen dat sommige bewoners ongerust zijn over hun achtergebleven huisdieren. Zodra het gebied veilig is, kunnen zij naar hun huisdieren toe.
 • Voor ongeveer 25 bewoners die geen andere slaapplek konden vinden is vannacht een hotelkamer geregeld.
 • Als er meer bekend is melden we dat meteen op deze pagina.

Stand van zaken 02.42 uur

 • Uit onderzoek door het RIVM blijkt dat er in het riool een benzine-achtige stof is aangetroffen.
 • Dit heeft geleid tot geurhinder in meerdere woningen in de Punter.
 • Bewoners van verschillende straten in de Punter zijn uit voorzorg geëvacueerd vanwege de mogelijkheid van brandbare gassen in het riool.
 • Op dit moment begint de brandweer met leegpompen en doorspoelen van het riool. Dat gebeurt via tankwagens.
 • Het opgezogen water wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsbedrijf waar het in een depot komt.

Stand van zaken om 01.33 uur

 • Inwoners met vragen over de situatie in Punter kunnen bellen naar telefoonnummer 0320 - 27 89 11,  keuze 1.
 • Bewoners uit de straten die ontruimd zijn en geen plek kunnen vinden bij vrienden en familie om te overnachten, kunnen hiervoor contact opnemen met 0320 - 27 89 11,  keuze 1.
 • De ontruimde straten zijn Punter 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 en 39.
 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. Later op de avond is een tweede NL-Alert verstuurd.
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

Stand van zaken om 00.44 uur

 • Bewoners uit de straten die ontruimd zijn en geen plek kunnen vinden bij vrienden en familie om te overnachten, kunnen hiervoor contact opnemen met 0320 - 27 89 11,  keuze 1.
 • Inwoners met vragen over de situatie in Punter kunnen bellen naar telefoonnummer 0320 - 27 89 11,  keuze 1.
 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. Later op de avond is een tweede NL-Alert verstuurd.
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Enkele straten zijn ontruimd. Dat zijn Punter 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36 en 39.
 • Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

Stand van zaken om 00.32 uur

 • Inwoners met vragen over de situatie in Punter kunnen bellen naar telefoonnummer 0320 - 27 89 11,  keuze 1.
 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. Later op de avond is een tweede NL-Alert verstuurd.
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Enkele straten zijn ontruimd. Dat zijn Punter 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36 en 39.
 • Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

Stand van zaken om 00.05 uur

 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. 
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Enkele straten zijn ontruimd. Dat zijn Punter 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36 en 39.
 • Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

08 mei 2021

Stand van zaken om 21.55 uur

 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. 
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Enkele straten zijn ontruimd. Dat zijn Punter 30, 33, 34, 35, 36 en 39.
 • Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

Stand van zaken om 21.45 uur

 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek. Uit het onderzoekt blijkt dat geen aardgas is. 
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. 
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Een paar straten zijn daarom ontruimd. Bewoners uit deze straten wordt gevraagd om naar vrienden en familie buiten de wijk te gaan. Is dat niet mogelijk? Dan is er opvang beschikbaar in de school de Rietlanden (Grietenij 2202, 8233 BZ Lelystad).

Stand van zaken om 20.50 uur

 • In woonwijk Punter is een verdachte lucht waargenomen.
 • Naar de hele wijk is een NL-Alert gestuurd. 
 • De hele wijk Punter is afgesloten, omdat nog onbekend is wat de oorzaak van de verdachte lucht is.
 • Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek.
 • Een paar straten zijn daarom ontruimd. Bewoners uit deze straten worden opgevangen in de school de Rietlanden. 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...