Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stevige basis voor toekomst Lelystad

Geplaatst: 31-3-2021

Met een uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level voor de komende twee jaar zet het college een verdere stap voor een stevige basis voor de toekomst van Lelystad. Lelystad Next Level (LNL) is het gezamenlijke programma van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Met als ambitie: Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. Het college legt een aantal kaders voor het uitvoeringsprogramma voor aan de raad.

De raad heeft zich in een amendement uitgesproken om de groei van Lelystad vorm te geven met de bouw van 40.000 extra woningen. Deze ambitie wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van Lelystad Next Level.

Groei met kwaliteit

Lelystad is ooit opgezet als stad voor 100.000 inwoners met alle bijbehorende voorzieningen. Die opzet is vertraagd, waardoor de stad te ruim in haar jas zit. Door erkenning van die stagnerende groei ontvangt Lelystad van het Rijk jaarlijks een extra bijdrage om kosten te dekken voor voorzieningen, beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen e.d. die niet in balans zijn met de omvang van de stad. Inmiddels is de stad gegroeid naar 80.000 inwoners en wil het Rijk deze bijdrage afbouwen. Om te zorgen dat de stad gezond verder kan groeien, werken drie overheden (Rijk, provincie en gemeente) samen in het programma Lelystad Next Level. Met het uitvoeringsprogramma worden stappen gezet om dit doel te bereiken. De gemeente Lelystad wil, als één van de partners in het programma, zelf een forse impuls geven aan het programma Lelystad Next Level en daarmee aan Lelystad. Daarom stelt het college de raad voor om ruim 5 miljoen euro voor vrij te maken, waarvan ruim 3 miljoen euro voor 2021 en 2022. De drie partijen (Rijk, provincie en gemeente) maken gezamenlijk afspraken over verdere investeringen. Ook wordt gekeken op welke rijksregelingen Lelystad een beroep kan doen en welke private partijen willen investeren.

Dit merkt de Lelystedeling ervan

Lelystad Next Level wordt steeds meer voelbaar en tastbaar in de stad. Lelystedelingen kunnen naar het nieuwe Bataviastrand, jongeren gaan gebruik maken van de geheel nieuwe scholengemeenschap Porteum, de Markerwadden ontwikkelt zich tot prachtige natuur waar inwoners van kunnen genieten, en de versterking van het Stadshart en het stationsgebied maken van Lelystad een toekomstbestendige stad met alle voorzieningen die gezond kan groeien en fijn is om in te wonen. De komende tijd zullen er meer projecten volgen, die de stad voorbereiden op de toekomst en aantrekkelijker maken voor de huidige en de nieuwe inwoners. Dat zijn ook projecten op gebied van versterking van onderwijs, veiligheid in de buurt, verduurzaming, zelfredzaamheid en programma’s om mensen aan het werk te helpen. Dit zal onder andere gebeuren via de Integrale Gebiedsaanpak in Lelystad Oost.

Drie gebiedsprogramma’s

In het Uitvoeringsprogramma LNL 2021-2022 ligt de focus op drie gebieden:

1. De Kustontwikkeling

Het programma Kustontwikkeling omvat de 17 kilometer lange kuststrook van Flevokust tot aan de Oostvaardersdijk en het Nationaal Park Nieuw Land (met de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden). De kansen liggen hier in de verdere ontwikkeling van de natuur en in de ontwikkeling van de kuststreek als economische motor (denk aan toerisme en Flevokust Haven). Zo draagt de kustontwikkeling bij aan een economisch gezonde en groene stad die de randvoorwaarden biedt om te groeien naar 100.000 inwoners.

2. Bestaande Stad

Wil Lelystad naar het beoogde ‘next level’ en toekomstbestendig zijn, dan moet er aandacht zijn voor investeringen in de bestaande stad. Zoals de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost. Met dit programma komt Lelystad via het programma Leefbaarheid en Veiligheid mogelijk in aanmerking voor een rijksimpuls en zet daarmee in op de kwaliteit van opgroeien, werken en samenleven/wonen. Met als resultaat een levendige en sterke stad, waar het fijn wonen en leven is.

3. Lelystad Zuid

Lelystad heeft veel ruimte en ligt toch dichtbij de Randstad. Dat maakt dat Lelystad zich onderscheidt van veel andere steden. In Lelystad Zuid zien we volop ruimte voor wonen, maar ook voor bedrijven. Lelystad is met de ruimte in Zuid een oplossing voor een deel van de woningkrapte in Nederland. Met de bouw van woningen (uiteraard in afstemming met de gemeentelijk woonvisie 2021-2030), de groei van het aantal inwoners, zet Lelystad ook in op banengroei: werkgelegenheid die voor een groot deel in Lelystad Zuid kan worden gerealiseerd. Hier speelt Lelystad in op de kansen van openstelling van Lelystad Airport, de ontwikkeling van het nabije Businesspark, het uitbouwen van de vrijetijdseconomie en een optimale benutting van de secundaire agrofoodsector: voedselverwerking en logistiek.

Met de stad, voor de stad

In de totstandkoming van de producten van Lelystad Next Level is nadrukkelijk de kennis van buiten benut in het programma. Met partners uit de stad en de regio, de provincie en het Rijk zijn in deeltafels analyses gemaakt van de problematiek en de kansen van de stad en de punten waarop Lelystad onderscheidend is. En zijn ideeën, suggesties en inzichten opgehaald die de bouwstenen zijn voor een toekomstbestendig Lelystad. Zo is gesproken over de sociaal sterke stad, onderscheidend onderwijs, Next level economie, uitstekende woonmilieus en natuur, recreatie en toerisme. Deze inzichten zijn verwerkt in de strategische agenda en uiteindelijk vertaald in het uitvoeringsprogramma. Ook bij de uitwerking van de acties uit het uitvoeringsprogramma zullen partners uit de stad en de regio en inwoners worden bevraagd en betrokken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...