Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inzet op vrijetijdseconomie heeft positief effect op Lelystad als toeristische bestemming

Geplaatst: 31-3-2021

De afgelopen jaren is gewerkt aan de versterking van de vrijetijdseconomie. Het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VE) Lelystad 2016-2026 is hiervoor de basis geweest. Na 4 jaar wordt met het rapport 'Evaluatie Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026' teruggekeken. Onderzocht is of bepaalde doelen behaald zijn. Uit de evaluatie komt naar voren dat de acties positief hebben bijgedragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en de economische groei. In het rapport staan enkele aanbevelingen voor het vervolg. “We zijn op de goede weg en ik ben blij met de uitkomst. De aanbevelingen uit het rapport helpen ons om Lelystad nog aantrekkelijker te maken als toeristische bestemming en dragen bij aan onze ambitie van de stad,” aldus wethouder Luc Baaten.

Uitkomst evaluatie

Het UVP VE heeft tot doel dat de vrijetijdseconomie een belangrijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van de economie. De gemeente meet dit aan de hand van een aantal indicatoren. Uit de evaluatie blijkt dat het op onderwerpen goed gaat. Er zijn meer overnachtingen, er is meer werkgelegenheid en het imago is verbeterd. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Dat geldt ook voor de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen die gebaseerd zijn op de cijfers van 2019. De inschatting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze gegevens ontbreken is dit niet goed te verklaren.

Wat is er gedaan?

De afgelopen jaren is er veel ingezet op de thema’s bereikbaarheid, beschikbaarheid, beleving, bekendheid en samenwerking. Enkele voorbeelden zijn de realisatie van een Toeristisch Overstappunt (TOP), toeristische campagnes, de ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van het fietsknooppuntennetwerk. Omdat de ontwikkeling van de stad als toeristische bestemming niet iets is dat de gemeente alleen doet, is er met de sector gewerkt aan een duidelijke profilering van de toeristische gebieden die Lelystad kent. In de evaluatie is een compleet beeld terug te vinden van alle inspanningen en de status daarvan.

Aanbevelingen

Het UVP VE loopt tot 2026. Dus de uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie kunnen goed gebruikt worden als input voor de resterende periode. De aanbevelingen die nog in 2021 worden uitgevoerd, maken onderdeel uit van het actieplan 2021. Het stimuleren van gebruik van recreatieve routenetwerken, vergroten van de beleving in de openbare ruimte of het inzetten van marketingcampagnes zijn een paar voorbeelden. Wethouder Luc Baaten: “We hebben de afgelopen jaren flink gezaaid en nu gaan we oogsten. Het actieplan is ambitieus en past goed bij de kansen die er zijn. We hebben als Hoofdstad van de nieuwe natuur sterke troeven in handen.”

De overige aanbevelingen worden meegenomen in de herijking van het UVP VE, zoals de inzet op meer identiteit versterkende evenementen, verbetering van het (fysieke) gastheerschap en het borgen van productontwikkeling.

Langzaam herstel vrijetijdssector

De vrijetijdssector heeft het zwaar te verduren gehad het afgelopen jaar. De impact van corona is niet te ontkennen. De sector heeft nog steeds te maken met enorme klappen en men verwacht een langzaam herstel in de komende jaren. Toch zie je ook nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals meer binnenlandse vakanties, forse toename van jonge caravan- en camperbezitters en groei in de watersportsector. De toekomst laat zich niet makkelijk voorspellen. Dit vraagt om flexibiliteit van de inzet, goede dienstverlening voor ondernemers en overheidsinvesteringen.

De gemeente start binnenkort het proces voor de herijking waarbij zij onder andere in gesprek gaat met de vrijetijdssector. De verwachting is dat de herijking in oktober gereed is.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...