Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nota Integrale Handhaving en addendum VTHUP 2021 vastgesteld

Geplaatst: 12-7-2021

Deze week is de nota Integrale Handhaving 2021-2025 en de aanvulling op het uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor het jaar 2021 (addendum VTHUP 2021) vastgesteld. De nota geeft een overzicht over het handhaven van wet en regelgeving, wat belangrijk is en wat het plan van aanpak is. Het VTHUP 2021 beschrijft wat in de praktijk uitgevoerd wordt.

In de nota wordt duidelijk dat de gemeente een groot aantal handhavingstaken heeft. Dit zorgt ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt. Dat heeft geleid tot de volgende negen speerpunten in de nota:

 • in het Fysiek domein: de Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop en sanering;
 • in de Openbare orde/openbare ruimte: ondermijning, veilige wijken, jeugd en veiligheid;
 • in het Sociaal domein: uitkeringsfraude, handhaving leerplicht, basisregistratie personen.

Aanvullend ten opzichte van het eerder vastgestelde VTHUP 2020-2021 zijn voor dit lopende jaar als extra nieuwe speerpunten in de uitvoering benoemd:

 • het project platte daken Atol-Zuiderzeewijk (brandveiligheid);
 • de verlening van schaarse vergunningen;
 • toezicht en handhaving op asbestverontreiniging en asbestverwijdering;
 • tegengaan van illegale afvaldumping.

Blij met nieuwe koers en nieuwe speerpunten

Wethouder David de Vreede is verantwoordelijk voor Integrale Handhaving en is blij met de nieuwe koers en speerpunten: “Toezicht en handhaving is belangrijk. We hebben veel taken op dit gebied en moeten daarom keuzes maken. We hebben met het vaststellen van de nota Integrale Handhaving de koers bepaalt voor een aantal jaren. En met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma laten we zien waar we ons dit jaar nog meer voor gaan inzetten. We willen dat Lelystad een veilige, leefbare, gezonde en duurzame stad blijft. En waar het nodig is, gaan we dit verbeteren. We zetten in op het voorkomen van overtredingen, maar als het nodig is grijpen we in. We vinden eigen verantwoordelijkheid hierbij belangrijk. Want als we ons allemaal inzetten voor een schone, gezonde en veilige stad, is het niet nodig om te handhaven.”

Keuzes maken

Lelystad heeft te maken heeft met een groot aantal handhavingstaken. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om elke handhavingstaak op hetzelfde niveau uit te voeren. Beperkt aantal beschikbare mensen en geld zorgen ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes te maken zijn Lelystedelingen gevraagd naar hun mening bij het opstellen van de nota Integrale Handhaving. Welke aanpak past het beste bij handhaving, hoe kan de gemeente toezicht en handhaving verbeteren, welke vorm van handhaving moet extra aandacht  krijgen en welke ideeën en verbeterpunten zijn er. Ook is gekeken naar wettelijke verplichtingen, toekomstige ontwikkelingen, problemen die de leefbaarheid en veiligheid van de Lelystedelingen sterk beïnvloeden, de ernst van de situatie, risicoanalyses, prioriteitstelling vanuit bestaande beleidskaders, de mate van beïnvloedbaarheid, etc. Het VTHUP geeft aan hoe de uitvoering van de nota in de praktijk is.

Nota Integrale Handhaving

Het is een taak voor iedereen om de samenleving zo gezond, leefbaar en veilig mogelijk te houden.

Dat wordt bereikt door duidelijke regels, goede informatie, advisering, toezicht, bemiddeling en waar nodig door het opleggen van straffen. In de nota Integrale Handhaving staat hoe de gemeente kijkt naar het handhaven van wet- en regelgeving, wat hierbij belangrijk is en hoe dit wordt aangepakt. Denk aan toezicht en handhaving op illegale kamerverhuur, sloopwerkzaamheden, illegale asbestsaneringen, drugspanden, vuurwerk, jeugdoverlast, afvaldumpingen, parkeren, leerplicht, uitkeringen, bijstand en kinderopvang. Ook andere instanties hebben een rol bij de handhaving in Lelystad, zoals de politie, Staatsbosbeheer, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Inspectie SZW (arbeidsinspectie), de brandweer etc. Om alle partijen, onderwerpen, doelen en de verbindingen tussen de partijen in kaart te brengen heeft de gemeente de nota Integrale Handhaving opgesteld.

VTHUP 2021

Elk jaar wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTHUP) binnen het fysieke domein. De speerpunten van dit programma zijn het invoeren van de Omgevingswet, het tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten en het handhaven van illegale kamerverhuur en illegale woningsplitsing. Ook het lopende jaar blijven dit belangrijke bestuurlijke speerpunten om aan te werken.

Aanvullend zijn voor het jaar 2021 als extra nieuwe speerpunten benoemd:

 • het project platte daken Atol-Zuiderzeewijk (brandveiligheid);
 • de verlening van schaarse vergunningen;
 • toezicht en handhaving op asbestverontreiniging en asbestverwijdering;
 • tegengaan van illegale afvaldumping.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...