Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwe manier van inzamelen start voor buurten in stadsdeel 1 en 2

Geplaatst: 20-1-2021

Deze week krijgen bewoners van stadsdeel 1 en 2 hun bak aan huis voor hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Het in gebruik nemen van de bakken voor plastic afval is voor de bewoners van stadsdeel 1 en 2 de laatste stap in de nieuwe manier van afval inzamelen. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden als grondstof door HVC ingezameld in deze aparte bak aan huis. Wethouder Jack Schoone hielp mee met de uitgifte van de bakken in de Punter.

Het gaat voor stadsdeel 1 om bewoners van Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn en voor stadsdeel 2 om Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven (inclusief Werkeiland), Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste, Stadshart (inclusief Grietenij). Deze wijken krijgen dus deze week de afvalbak voor plastics. Zij hebben hierover een brief ontvangen van HVC. Deze grijze bak met oranje deksel wordt eenmaal in de twee weken geleegd. In de loop van 2021 wordt de bak voor plastics verder onder de huishoudens in Lelystad verspreid.

Grondstoffen opnieuw gebruiken

Wethouder Jack Schoone: “Door afval goed  te scheiden houden we minder restafval over en kunnen we grondstoffen zo lang mogelijk opnieuw gebruiken. De nieuwe manier van inzamelen levert een bijdrage aan onze ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en een afvalscheidingspercentage van 75%.
Met het nieuwe inzamelen maken we het voor bewoners makkelijker te maken om hun afval te scheiden. Alleen al het scheiden van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken maakt dat we veel minder restafval overhouden. Per week gaat het dan gemiddeld om maximaal één kleine afvalzak, die je nog moet weggooien.“
Het dan nog overgebleven restafval kan in de ondergrondse containers of in de  restafvalbak  aan huis, die eens per vier weken wordt geleegd. Bewoners hebben per buurt  een keus kunnen maken door middel van een enquête en buurtschouwen. De indeling in buurten is door de gemeenteraad bepaald. Een overzicht welke buurt welke keuze heeft gemaakt is te vinden op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Ondergrondse afvalcontainers klaar voor gebruik

Tegelijk met het in gebruik nemen van de bakken voor plastics in stadsdeel 1 en 2 worden de ondergrondse containers voor restafval in deze buurten opengesteld. Bewoners in deze stadsdelen zijn in de brief van HVC geïnformeerd wanneer zij de containers in hun buurt kunnen gaan gebruiken. Tegelijk met de in gebruik name van de ondergrondse afvalcontainers wordt een aantal maatregelen genomen. Er worden afvalcoaches in gezet, grof afval wordt gratis opgehaald, sensoren in de afvalcontainers waarschuwen voordat de container vol raakt, waardoor deze eerder wordt geleegd en er wordt ingezet op extra handhaving. Deze mix aan maatregelen is bedoeld om te voorkomen dat (grof) afval naast de containers wordt gezet in plaats van erin. Hieronder de mix aan maatregelen nog even op een rijtje:   

 • Afvalcoaches op pad
  Een team van afvalcoaches gaat na het leveren van de afvalbak voor plastic op pad in de wijk. Zij gaan in gesprek over het scheiden van afval en geven tips over hoe je makkelijk afval kunt scheiden.
 • Grof afval gratis opgehaald
  Grof afval (zoals bankstellen, matrassen, tuinstoelen, vloerbedekking, kasten) naast ondergrondse containers veroorzaakt overlast, zwerfafval en hoge kosten voor het ophalen en reinigen. De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat zij grof afval gratis wil laten ophalen in Lelystad. Dit is nu ook zo geregeld. Het gratis ophalen is een onderdeel van een mix aan maatregelen, waardoor het plaatsen van grof afval naast de containers wordt ontmoedigd. Voor het laten ophalen van grof afval moet een afspraak bij HVC worden gemaakt.
  Inwoners kunnen hun grof afval ook kwijt op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40C. De gemeente stelt hiervoor gratis aanhangers beschikbaar. Op www.lelystad.nl./gratisaanhanger staat meer informatie.
 • Sensor voorkomt volle container
  Alle ondergrondse afvalcontainers hebben een ingebouwde sensor, die aangeeft wanneer een container bijna vol is. HVC krijgt dan een seintje en leegt de container voordat deze echt vol is. Als dit bij een bepaalde container vaak voorkomt, wordt deze container vaker in de route opgenomen om te legen.
 • Extra handhaving.
  Handhavers van de gemeente zijn extra alert, controleren op bijplaatsingen naast de containers en gaan sneller over tot het uitdelen van een boete. 

Wat mag in welke bak?

In de flyer bij de brief is te lezen wat er in welke bak mag. Ook op de website www.hvcgroep.nl én in de handige HVCafval-app leest u welk afval in welke bak hoort. Door afval goed te scheiden, kunnen grondstoffen worden hergebruikt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...