Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Nooit meer achter de vuilniswagen aan rennen, altijd inzicht in welke bak het afval hoort en weten waar de dichtstbijzijnde verzamelcontainers zijn? Met de nieuwe HVC-app kan het allemaal. Maar er is nog meer. De app geeft tips op maat passend bij uw (woon)situatie.

Geplaatst: 28-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 horen luiers en incontinentiemateriaal bij het restafval. Veel inwoners gooien luiers nu bij het gft en etensresten. Dat gaat veranderen. Van gft en etensresten wordt namelijk compost gemaakt, dat gebruikt wordt in de akkerbouw en fruitteelt. Gft en etensresten waar ook luiers met ontlasting (soms met resten van medicijnen) tussen zit, is niet geschikt hiervoor.

Geplaatst: 28-1-2022

Gastouders worden bij registratie op alle kwaliteitsitems getoetst en vervolgens jaarlijks via een steekproef geïnspecteerd. De gemeente verhoogt de inspectie voor 2022. Wettelijk moet minimaal 5% van het aantal gastouders per jaar worden geïnspecteerd. Voor het jaar 2022 wordt 50% van de geregistreerde gastouders geïnspecteerd.

Geplaatst: 27-12-2021

De gemeente wil de inrichting en het beheer van de openbare ruimte nog meer gaan verduurzamen. Door het toepassen van steeds meer duurzame en milieuvriendelijke materialen in de openbare ruimte wordt hiermee de CO2-voetafdruk van de gemeente steeds verder verlaagd. Het werken met duurzame en circulaire producten, zoals de toepassing van verkeersborden gemaakt van bioplastic en plantenvezels, kan een alternatief zijn voor de bestaande aluminium borden. Daarom test de gemeente nu deze nieuwe soort verkeersborden.

Geplaatst: 24-12-2021

In het voorjaar van 2022 gaat de gemeente Lelystad samen met inwoners aan de slag met de eerste wijkuitvoeringsplannen Energietransitie. In de wijkuitvoeringsplannen komt te staan hoe een wijk van aardgas overgaat op een nieuwe energiebron en voor welke energiebron wordt gekozen. Op basis van onderzoek is een volgorde gemaakt wanneer in welke wijken wordt gestart. Het college legt de volgorde van deze wijken voor aan de raad en geeft een voorkeurstechniek per wijk.

Geplaatst: 24-12-2021

Het college heeft nieuwe kwaliteitsmaatregelen vastgesteld voor de Basisregistratie Personen en zet hiermee stappen in de verbetering van de registratie van onder andere arbeidsmigranten. “Arbeidsmigranten hebben recht op een gelijkwaardige behandeling net als alle andere inwoners van Nederland. Een correcte registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor een belangrijke voorwaarde,” aldus wethouder David de Vreede.

Geplaatst: 24-12-2021

Persoonsgegevens van de inwoners van Lelystad zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Inwoners kunnen de gemeente vragen om hun gegevens geheim te houden. Dit heet officieel: verstrekkingsbeperking persoonsgegevens. De geheimhouding kan ook weer worden stopgezet.

Geplaatst: 23-12-2021

Gemeente Lelystad, De Groene Sluis en het practoraat Circulaire Economie van ROC Flevoland hebben 40.000 euro subsidie gekregen van de rijksoverheid om de milieustraat te verduurzamen. In de plannen wordt de traditionele milieustraat gecombineerd met onderwijs, reparatie, upcycling en kringloop. Daarmee willen de partijen de afvalstoffen van anderen zoveel mogelijk inzetten als nieuwe grondstoffen.

Geplaatst: 23-12-2021

Er kan dit jaar geen carbid geschoten worden in Lelystad. Het college heeft besloten om het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in te trekken. Daarmee is het schieten van carbid in 2021 verboden. De intrekking van het aanwijzingsbesluit houdt verband met de strengere coronaregels die sinds 19 december gelden. Door de algehele lockdown mogen er maar een beperkt aantal mensen bij elkaar komen. Er is niet bekend hoeveel mensen op de activiteit zullen afkomen en of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd, daarom kan er geen carbid worden geschoten op oudejaarsdag.

Geplaatst: 22-12-2021

De gemeente is bezig met het volgende gebied in Warande: Groot Nooten. Een gebied van zo’n kleine 300 woningen. Een aantal jaar geleden is er een belofte gedaan aan de bewonersvereniging dat zij hierbij betrokken zouden worden. De bewonersvereniging bestaat helaas niet meer. Toch wil de gemeente de bewoners van Warande betrekken en de mogelijkheid bieden om mee te denken over dit gebied.

Geplaatst: 21-12-2021

Airoh BV en de gemeente Lelystad hebben 13 december de koop- en ontwikkelingsovereenkomst voor nieuwbouw in Warande ondertekend. Airoh BV gaat aan de slag met de ontwikkeling van in totaal 29 woningen. Het gaat om 24 kavels op het Eiland, voor 16 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande villa’s op bijna 7500 m2. En vijf waterwoningen in het gedeelte De Olmen – Waterfront.

Geplaatst: 20-12-2021

In de toolbox Warande is opgenomen hoe de gemeente Lelystad denkt over de speellocaties in Warande. Maar wij willen niet alleen bedenken hoe de speelruimte in de wijk eruit komt te zien, dat doen we graag samen met de bewoners. Daarom aan u de vraag: wilt u samen met uw kind(eren) en de gemeente nadenken over de speelmogelijkheden van de speelplek aan de Margriet, Klaproos of Fioringras?

Geplaatst: 20-12-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...