Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Locaties ondergrondse containers stadsdeel 2, 3, 4 en 5 vastgesteld

Geplaatst: 14-4-2021

Het college heeft locaties voor ondergrondse containers voor restafval voor stadsdeel 2, 3, 4 en 5 vastgesteld. In stadsdeel 4 en 5 wonen circa 12.000 huishoudens. Hier zijn in totaal 91 locaties voor zienswijzen voorgelegd.

Op 54 van de 91 locaties zijn geen zienswijzen binnengekomen

Op ongeveer 60% van de locaties zijn geen zienswijzen binnengekomen. Deze locaties zijn definitief vastgesteld. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Flevopost op de gemeentepagina en ter inzage gelegd op het stadhuis.

Op 37 van de 91 locaties zijn 65 zienswijzen ingediend

Op de overige ongeveer 40% van de locaties zijn in totaal 65 zienswijzen ingediend, naast 10 algemene zienswijzen op het concept-locatieplan voor stadsdeel 4 en 5. Op basis daarvan zijn 12 locaties aangepast en 25 locaties ongewijzigd gebleven. 23 Locaties worden naar aanleiding van de zienswijzen als extra locatie toegevoegd. De ingediende zienswijzen worden beantwoord in de nota van beantwoording. De indieners krijgen hiervan bericht.

De gewijzigde en nieuwe locaties worden opnieuw aangewezen als conceptlocaties en hierop kunnen (opnieuw) zienswijzen worden ingediend. De omwonenden van deze conceptlocaties worden per brief geïnformeerd over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Stadsdeel 2 en 3 hebben eerder een vergelijkbaar traject doorlopen.

Lees hier meer over de vijf stadsdelen

Het nieuwe inzamelen

Met dit besluit geeft het college uitvoering aan het beleidskader 'Van afval naar Grondstof in Lelystad' en het daaruit volgende raadsbesluit van 10 juli 2018. De locatiebepaling van de ondergrondse containers is onderdeel van 'het nieuwe inzamelen', waarbij plastic verpakkingen, blik en drankenkartons, gft en oud papier en karton met minicontainers aan huis opgehaald worden en restafval via ondergrondse containers in de buurt. Hieraan is een uitgebreid proces met omwonenden aan voorafgegaan.

Brief met uitleg

Nadat de containers zijn geplaatst, krijgen bewoners van de buurten in deze stadsdelen een brief met uitleg wanneer het nieuwe inzamelen voor deze buurten precies gaat beginnen en wanneer de minicontainers worden uitgewisseld. In de tussentijd blijft de inzameling van afval gewoon doorlopen zoals deze nu is. De stadsdelen 1 en 2 zijn ondertussen gestart met het nieuwe inzamelen, stadsdeel 3 is in voorbereiding op het nieuwe inzamelen en voor stadsdeel 4 en 5 worden de eerste ondergrondse containers geplaatst na afloop van de bezwaartermijn. Stadsdeel 4 en 5 gaan eind dit jaar over op het nieuwe inzamelen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...