Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Succesvolle onderwijsprojecten door samenwerking binnen LEA

Geplaatst: 30-9-2020

Op 29 september 2020 heeft het college een besluit genomen over de evaluatie over 2019 van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en de werkagenda 2019-2022. In de LEA gaan schoolbesturen en gemeente met elkaar aan de slag met projecten met als doel het verder optimaliseren van de onderwijskwaliteit in Lelystad. "Ik ben enthousiast over de resultaten die de partijen binnen de LEA tot dusver hebben bereikt. Zo wordt het coachend leren als een olievlek over Lelystad verspreid en wordt volop ingezet op talentontwikkeling binnen wetenschap en techniek," aldus verantwoordelijk wethouder Madelon van Noort. De evaluatie wordt nu ter informatie aan de raad aangeboden.

Drie hoofdlijnen

Met veel enthousiasme is door het onderwijs, de voorschool, gemeente en aangrenzende organisaties het afgelopen jaar hard gewerkt aan projecten binnen de drie hoofdlijnen: kwaliteit van het onderwijs, continuïteit in begeleiding en aanbod én ondersteuning in en om school. Een succesvol project dat is voortgekomen uit de LEA is bijvoorbeeld het coachend leren. Vanuit het principe train de trainer, worden zoveel mogelijk scholen getraind. Dit omdat vanuit de LEA alleen stimuleringsgelden kunnen worden toegekend; de LEA is namelijk niet in staat het hele Lelystadse onderwijs te trainen. In het afgelopen jaar is in 64% van de scholen de methodiek coachend leren beschikbaar. Nog een succesvol project is talentontwikkeling met wetenschap en techniek. Door middel van een regionale subsidie, wordt met een impuls uit de LEA ervoor gezorgd dat dit project groots opgezet kan worden. Daarnaast is geïnvesteerd in uitbreiding van het hoogbegaafde aanbod in Lelystad voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5.

Korte lijnen

De grote winst van de LEA zit in de partijen die elkaar gevonden hebben, er zijn korte lijnen ontstaan en er wordt belangen overstijgend gekeken naar de toegevoegde waarde voor Lelystadse jongeren. Onder de LEA vallen veel projecten die niet gesubsidieerd worden vanuit de LEA, maar wel tot stand zijn gekomen door de samenwerking die binnen de LEA is ontstaan of dankzij kleine impuls middelen regionale financiering kunnen krijgen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...