Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Integraal meerjarenprogramma Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) 2021-2025

Geplaatst: 9-9-2020

Het college heeft besloten de jaarlijkse actualisatie van het voortschrijdende meerjarenprogramma grootonderhoud van de openbare ruimte (IGOR 2021 - 2025) voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit plan zijn alle grootonderhoud werkzaamheden opgenomen, die de gemeente de komende vijf jaar van plan is uit te voeren op het gebied van Wegen, Straten en Pleinen, Bruggen, Openbare Verlichting, Watergangen en Kunstwerken, Riolering en Groen. Met dit meerjarenprogramma wordt de openbare ruimte van de stad op het niveau gehouden, zoals is vastgesteld door de raad.

Integrale afstemming

In dit plan zijn alle grootonderhoudprojecten opgenomen die de gemeente de komende vijf jaar van plan is uit te voeren op het gebied van Wegen, Straten en Pleinen, Bruggen, Openbare Verlichting, Watergangen en Kunstwerken, Riolering en Groen. Door alle disciplines samen te voegen in één plan vindt integrale afstemming plaats en hoeft er maar één besluit te worden genomen in het college en in de raad.

Sober en doelmatig

Uitgangspunt bij het grootonderhoud is dat het sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan door zo veel mogelijk hergebruik van materialen toe te passen. Ook wordt bij herinrichting gekeken of het mogelijk is de beheerkosten te verlagen, door de functionele inrichting aan te passen. Uitgangspunt hierbij is dat de beheerkosten afnemen maar het straatbeeld er netter uitziet. Daarnaast worden bewoners eerder betrokken en beter geïnformeerd bij de plannen van groot onderhoud in hun wijk. Hiermee wordt voldaan aan de wensen van de raad.

Groot onderhoud

Het voortschrijdend meerjarenprogramma geeft richting aan de projecten, die worden uitgevoerd vanuit Groot Onderhoud (GO) voor de komende jaren. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en onder andere gebruikt bij het overleg met interne - en externe partijen, en met bewoners om te komen tot plannen en het moment van uitvoering.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...