Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuw uitvoeringsplan 2021-2022 vastgesteld

Geplaatst: 25-11-2020

De gemeente Lelystad wil er samen met inwoners, ondernemers, politie en andere instanties voor zorgen dat ook de komende twee jaar hard wordt gewerkt aan veiligheid. De aanpak op ondermijning, jeugdcriminaliteit en veilige wijken blijft het speerpunt van het veiligheidsbeleid. Daarnaast zet de gemeente extra in op cybercrime en digitale veiligheid. Dat staat in het nieuwe uitvoeringsplan 2021-2022, dat in het college is vastgesteld.

“Veiligheid is topprioriteit”

Burgemeester Meijdam: “Ik wil graag dat mensen veilig zijn en zich veilig voelen in Lelystad. Dat gaat steeds beter en de gemeente zet door op de ingeslagen weg. Maar er zijn ook zorgen en nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard zorgt de coronacrisis voor veel onzekerheid. Ook blijkt uit de tussenevaluatie van het Integraal veiligheidsplan dat we meer wijkgericht moeten gaan werken en dat er een toename is van overlast door verwarde personen. Daarom investeren we in een betere verbinding tussen wonen, zorg en veiligheid. Het uitvoeringsplan bevat 130 acties die we de komende twee jaar gaan inzetten om de veiligheid in Lelystad te versterken.

Cijfers

Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. In 2019 gaf 79% van de Lelystedelingen aan zich veilig te voelen in de eigen buurt. Het rapportcijfer dat bewoners geven voor de veiligheid in hun eigen buurt is een 7,2. De criminaliteit is de afgelopen vijf jaar met 16% gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal delicten in Lelystad in 2020 met 6% gedaald (januari tot en met oktober). Met name de afname van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen stemt burgemeester Meijdam optimistisch. Zorgen zijn er om de stijging van jeugdoverlast, online oplichting en overlast door verwarde personen.

Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid verder te verbeteren, zijn voor de komende twee jaar drie speerpunten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP): Jeugd en veiligheid, Ondermijning en veilige wijken. Daarnaast bevat het plan negen strategische thema’s waarop wordt ingezet: Woninginbraak, Veilig uitgaan, Veilig ondernemen, Verkeersveiligheid, Brandveiligheid en crisisbeheersing, Radicalisering, Digitale veiligheid, Veilige Publieke Taak en Integriteit. Bij het IVP wordt samengewerkt met veel partijen. De gemeente streeft naar een integrale veiligheidsaanpak met politie, brandweer, Veiligheidsregio, het zorg- en veiligheidshuis, Centrada, Welzijn Lelystad, GGD, Openbaar Ministerie, verslavingszorg, GGZ, onderwijs, RIEC en nog tal van andere instanties en organisaties.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...