Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kadernota transitievisie Warmte: Op weg naar nieuwe energie

Geplaatst: 25-11-2020

Het college vraagt aan de raad van Lelystad om kaders en spelregels vast te stellen voor de overgang naar nieuwe energiebronnen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat over 30 jaar in huizen en bedrijven geen aardgas meer wordt gebruikt. De Kadernota ‘Op weg naar nieuwe energie’ is de eerste stap waarmee Lelystad zich daar op voorbereidt.

Randvoorwaarden

In het Klimaatakkoord is bepaald dat in 2030 de Co2 uitstoot met 49 procent moet zijn verminderd en in 2050 met 95 procent. In de kadernota staat binnen welke randvoorwaarden deze overgang uitgevoerd kan worden. Een van de randvoorwaarden uit de kadernota is dat de overgang naar nieuwe energie voor iedereen in de komende dertig jaar haalbaar en betaalbaar moet zijn. In de kadernota staan ook spelregels die we gebruiken bij het bepalen in welke volgorde wijken de overgang naar nieuwe energie maken. In de voorbereiding naar de kadernota is nauw samengewerkt met stakeholders als netbeheerders, woningstichtingen, energiebedrijven, en afvaardigingen van het bedrijfsleven.

Samen met bewoners en bedrijven

In de eerste helft van 2021 wordt onderzocht  in welke wijken vóór 2030 gestart gaat worden met aardgasvrij maken en welke wijken later aan de beurt komen. De gemeente doet dit niet alleen.  Bij dit proces worden bewoners en bedrijven betrokken. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van aansluiting met andere gemeentelijke projecten zoals groot onderhoud en asbestsanering. Op die manier worden verschillende zaken in de wijk in één keer aangepakt. De raad stelt uiteindelijk deze volgorde van wijken vast.
Na de zomer 2021 zal bekend zijn welke wijken als eerste overgaan naar een nieuwe energiebron en welke later volgen binnen een tijdsbestek van de komende 30 jaar. Naar verwachting in de tweede helft van 2021 wordt vervolgens voor de eerste wijken samen met bewoners gestart met het maken van een plan voor hun wijk. Met de bewoners en bedrijven in die wijken wordt dan gekeken naar welke energietechniek het beste bij die wijken past. Daarbij blijven individuele keuzes mogelijk. De raad stelt de uitvoeringsplannen per wijk vast. Bewoners zullen ruim de tijd krijgen om zich voor te bereiden op het nieuwe energiesysteem. Er zit zeker acht jaar tussen de start van het project en het uiteindelijk daadwerkelijk overstappen op een nieuwe energiebron.

Isoleren, isoleren en isoleren

De energie die niet wordt gebruikt is de meest duurzame energie. Daarom wordt vooruitlopend op de overgang naar nieuwe energiebronnen ook veel aandacht besteed aan het isoleren van huizen en gebouwen. Voor veel verschillende typen woningen komen praktische voorbeelden, waar onder meer huiseigenaren direct mee aan de slag kunnen.

Voorwaarden aan het Rijk

Om de impact van de mens op de klimaatverandering te beperken zijn in Parijs afspraken gemaakt over de mate waarin de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet worden verminderd. Deze afspraken zijn in Nederland vertaald in de Klimaatwet en verder uitgewerkt in het Klimaatakkoord. De Nederlandse gemeenten hebben aangegeven de toegekende rol in de energietransitie te aanvaarden onder twee voorwaarden. Het rijk moet voldoende financiële, juridische en kennisinstrumenten beschikbaar stellen zodat de gemeenten de transitie goed kunnen uitvoeren.

En, zeker zo belangrijk, de transitie moet voor iedere Nederlander, ongeacht zijn financiële situatie, haalbaar en betaalbaar zijn. Het Rijk werkt deze voorwaarden momenteel uit. Deze twee voorwaarden worden in deze Kadernota “Op weg naar nieuwe energie’ expliciet als randvoorwaarde benoemd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...