Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Locaties ondergrondse containers stadsdeel 1 en 2 vastgesteld

Geplaatst: 20-5-2020

Het college heeft de locaties voor ondergrondse containers voor restafval voor stadsdeel 1 en stadsdeel 2 vastgesteld. Hieraan is een uitgebreid proces met omwonenden voorafgegaan. Van de 155 locaties in het concept-locatieplan kunnen, na de zienswijzen, 140 locaties definitief worden aangewezen.

Zienswijzes

Omwonenden konden hun reactie geven op het concept-plan door een zienswijze in te dienen. Er zijn op het concept-locatieplan 56 zienswijzen ingediend voor 33 locaties. Op
14 locaties hebben 30 zienswijzen geleid tot aanpassing of schrappen van de locatie. De indieners van de zienswijzen krijgen het antwoord op hun zienswijze toegezonden. De gewijzigde locaties worden opnieuw in procedure gebracht voor een zienswijze.

Het nieuwe inzamelen

Met dit besluit geeft het college uitvoering aan het beleidskader ‘Van Afval Naar Grondstof in Lelystad’ en het daaruit volgende raadsbesluit van 10 juli 2018. De locatiebepaling van de ondergrondse containers vormt onderdeel van ‘het nieuwe inzamelen’. Daarbij worden plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, gft en etensresten en oud papier en karton met bakken aan huis opgehaald en restafval via ondergrondse containers in de buurt. Er zijn ook buurten die gekozen hebben voor vier bakken aan huis. De restafvalbak wordt dan eens per vier weken geleegd.

Brief met uitleg vóór plaatsing containers

Vaststelling van de locaties betekent dat de ondergrondse containers besteld en geplaatst kunnen worden in stadsdeel 1 (Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn) en stadsdeel 2 (Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven (inclusief Werkeiland), Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste, Stadshart (inclusief Grietenij)). De stadsdelen komen overeen met de routes die HVC rijdt voor de inzameling. Dat maakt het nieuwe inzamelen eenvoudiger in te voeren.

In september wordt gestart met het plaatsen. Het zal een aantal maanden in beslag nemen voordat alle containers in stadsdeel 1 en 2 zijn geplaatst. Bewoners van stadsdeel 1 en 2 krijgen vooraf een brief met uitleg wanneer het nieuwe inzamelen voor deze buurten precies gaat beginnen en wanneer ze de bak voor plastic aan huis ontvangen. In de tussentijd blijft de inzameling van afval gewoon doorlopen zoals deze nu is. De stadsdelen 3, 4 en 5 gaan op een later moment ook dit proces doorlopen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...