Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemers krijgen uitstel van betaling belasting

Geplaatst: 24-3-2020

Het college van Lelystad neemt maatregelen om gemeentelijke belastingschulden bij ondernemers te voorkomen. De betaaldatum waarop belasting moet zijn voldaan, verschuift naar 30 juni 2020. De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd. Met het opleggen van boetes op het niet tijdig betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan.

Tijdelijk financiële armslag

De liquiditeit van ondernemers staat onder druk door de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus. Door de betaaldatum waarop belastingschuld moet zijn voldaan naar achteren te schuiven – naar 30 juni 2020 – krijgen bedrijven tijdelijk financiële armslag om overeind te blijven.

Invordering schuift op

Uitstel van betalingsverplichting betekent het opschuiven van de invorderingswerkzaamheden door de gemeente. Zo zullen eventuele aanmaningen nu niet voor 1 juli worden verzonden. Mochten de problemen langer duren dan nu is voorzien, bestaat de mogelijkheid de betaaldatum opnieuw te verschuiven.

Het opschorten van de betaaldatum is voor twee van drie in de Belastingverordening gedefinieerde belastingplichtige ondernemers zinvol.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van een betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt, ook de gemeentelijke. Het college van Lelystad volgt en bekrachtigt dit kabinetsbesluit. Daardoor kan bij onvoorziene omstandigheden waarbij bij belastingschuldigen wel een boete (invorderingsrente) in rekening is gebracht, deze worden kwijtgescholden.

Boetes

Ten slotte heeft het college uitgesproken zeer terughoudend te zullen zijn bij het opleggen van boetes als ondernemers als gevolg van de coronapandemie problemen ondervinden bij het betalen van hun belastingschuld.

Mochten de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus langer aanhouden dan nu is voorzien, dan zal het college zich beraden op het nemen van eventuele verdere maatregelen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...