Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad ondertekent samenwerkingsverklaring asbestdaken

Geplaatst: 2-3-2020

Minister Stientje van Veldhoven, vijf provincies, gemeenten, de Rabobank, brancheverenigingen en Milieucentraal hebben maandag 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Wethouder John van den Heuvel heeft namens het college van gemeente Lelystad zijn handtekening gezet onder de samenwerkingsverklaring.

Volgende stap

Minister Van Veldhoven: "Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of, maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen."

Rijksoverheid staat nu garant

Wethouder John van den Heuvel: "Wij steunen de samenwerkingsverklaring, omdat we onze inzet in Lelystad voor het verwijderen van asbestdaken willen voortzetten. De Rijksoverheid neemt hierin haar verantwoordelijkheid met onder andere het oprichten van een landelijk asbestfonds. De asbestdaken zijn al meer dan 30 jaar oud en zijn aan het verweren. Deze moeten uiteindelijk vervangen worden. Ik ben dan ook blij met het fonds vanuit het ministerie, waaruit leningen verstrekt kunnen worden voor het saneren van asbestdaken. Het verstrekken van leningen doen we nu ook al, dus dat verandert niet voor onze inwoners. Voor de gemeente is het voordeel dat de Rijksoverheid nu garant staat. Dat betekent dat het risico dat een lening niet kan worden terugbetaald nu ligt bij de Rijksoverheid en niet meer volledig bij de gemeente."

Landelijk asbestfonds

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Op 2 maart is bekendgemaakt dat de Rijksoverheid 12 miljoen euro bijdraagt aan dit fonds. Het verwijderen van een asbestdak kan, zeker vanuit het perspectief van de eigenaar, gedoe zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds biedt hierin uitkomst. Leningen kunnen verstrekt worden en de Rijksoverheid staat garant. Op deze manier wordt iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog door het ministerie uitgezocht of dit juridisch en financieel gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

Samenwerken

Naast het oprichten van het fonds wordt samengewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten helpen elkaar door het uitwisselen van 'best practices'. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd. "Lelystad draagt bij aan verschillende deelonderwerpen door haar kennis en ervaringen te delen," aldus wethouder John van den Heuvel.

Gezondheidsschade

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht, en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal, veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken. Nadat een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet door de Eerste Kamer is gekomen, is besloten om met die partijen die dat wél willen samen op te trekken om zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.

Ondertekenaars

De Samenwerkingsverklaring is vandaag ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn. Ook de bouw- en asbestverwijderingsbrancheverenigingen Veras, VVTB, Bouwend NL,  SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieucentraal hebben vandaag hun handtekening gezet. Wethouder John van den Heuvel: "We hopen dat nog meer nieuwe partijen zich aansluiten bij onze samenwerking, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk asbestdaken uit de leefomgeving verdwijnen."

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...