Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad komt lokale samenleving financieel deels tegemoet

Geplaatst: 27-3-2020

Het college van Lelystad neemt maatregelen om de nadelige financiële gevolgen door het coronavirus voor de lokale samenleving zoveel mogelijk te beperken. Het college heeft geïnventariseerd voor wie nu snel financiële hulp of toezeggingen van tegemoetkoming nodig zijn om overeind te blijven. Dan gaat het niet alleen om bedrijven, maar ook om gesubsidieerde instellingen, door de gemeente ondersteunde initiatieven (bijvoorbeeld evenementen), gebruikers van stedelijke voorzieningen en afnemers gemeentelijke diensten.

Hulp voor ondernemers

Voor ondernemers zijn de volgende maagregelen genomen:

  • Uitstel van betaling van belastingschuld. De betaaldatum is opgeschoven tot 30 juni 2020; 
  • De weekmarkten in het Stadshart (op zaterdag) en het Lelycentre (op dinsdag) gaan gewoon door. Ze zijn van belang als noodzakelijke schakel in de voedselvoorziening. Mocht op een later tijdstip toch worden besloten dat de markten worden gesloten, dan stopt de inning van de marktgelden;
  • Over de inning van reclamebelasting en gelden voor bedrijveninvesteringszone Stadshart gaat de gemeente in gesprek met de daarvoor bestaande ondernemersfondsen (Larserpoort en Hart voor Lelystad). De bedoeling is om maatwerkafspraken te maken op basis van de wensen van de betrokken stichtingen.

Toeristenbelasting

In Lelystad wordt nog geen toeristenbelasting betaald. Het besluit tot invoering ervan is wel genomen met ingang van 2021. Het college ziet op dit moment geen aanleiding dat besluit te veranderen.

Betaald parkeren

Aan het verzoek van ondernemersvereniging Hart van Lelystad om het parkeren in de stad tijdelijk gratis te maken, komt het college niet tegemoet. De mogelijke extra toeloop naar het Stadshart als gevolg van gratis parkeren wordt ingeschat als zeer gering. De hygiënemaatregelen en de aanwezigheid van contactloze betaalmiddelen bij de parkeerlocaties beperken het besmettingsrisico van parkeerders tot een minimum en is vergelijkbaar met winkelbezoek.

Gemeentelijke diensten en belastingen

Leges die zijn betaald voor het in behandeling nemen van evenementen- of andere vergunningen, het sluiten van een huwelijk, en dergelijke, maar die door het coronavirus niet door kunnen gaan, worden terugbetaald.

Inwoners die voor de inning van de gemeentelijke belastingen geen automatische incasso hebben geregeld, hebben – net als ondernemers - uitstel van betaling tot 30 juni 2020. 

Subsidies

Gesubsidieerde instellingen die als gevolg van het coronavirus in financiële problemen dreigen te komen, kunnen contact opnemen met het Subsidiebureau van de gemeente via e-mailadres subsidiebureau@lelystad.nl.

Vergoeding meerkosten zorgaanbieders

Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt om zorgaanbieders op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning ruimte en zekerheid te bieden. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan gecontracteerde aanbieders betalen voor de extra maatregelen vanwege het coronavirus. De komende tijd wordt de manier waarop gecompenseerd wordt, nader uitgewerkt. De uitwerking van bovenstaande afspraken geldt ook voor zorgaanbieders die met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb) worden ingezet. Zo worden pgb-budgethouders op vergelijkbare wijze behandeld. Zodra de gemeente hierover meer informatie heeft, zal zij dit richting zorgaanbieders en pgb-budgethouders communiceren.

Aanvullende maatregelen

Vele geledingen in de Lelystadse samenleving ondervinden nadelige gevolgen van de coronacrisis. De gemeente is bezig alles, voor verschillende doelgroepen, in kaart te brengen en te kijken of en zo ja welke maatregelen mogelijk en/of noodzakelijk zijn. De gemeente houdt alle informatie over het coronavirus en de maatregelen die lokaal/regionaal worden getroffen bij op de gemeentelijke website. Kijkt u daarom regelmatig op www.lelystad.nl/coronavirus.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...