Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Maart

Nieuwsoverzicht

Veiligheidsregio Flevoland heeft bekendgemaakt dat in Emmeloord de voorbereidingen worden getroffen voor een tijdelijke zorglocatie. Corona-patiënten die geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen in het Dokter Jansencentrum terecht. Deze locatie biedt ook zorg aan corona-patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen. Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereedgemaakt.

Geplaatst: 25-3-2020

Het college van Lelystad neemt maatregelen om gemeentelijke belastingschulden bij ondernemers te voorkomen. De betaaldatum waarop belasting moet zijn voldaan, verschuift naar 30 juni 2020. De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd. Met het opleggen van boetes op het niet tijdig betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan.

Geplaatst: 24-3-2020

Het kabinet heeft maandagvond 23 maart 2020 aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen.

Geplaatst: 24-3-2020

Gemeente Lelystad en GGD Flevoland maken gezamenlijk bekend dat een 57-jarige inwoonster uit Lelystad zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus. De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden.

Geplaatst: 22-3-2020

De uitbraak van het coronavirus levert bij ondernemers veel vragen op. Die vragen hebben ook betrekking op de uitwerking van de door het kabinet genomen (en mogelijk nog nader te nemen) maatregelen. Maatregelen die bedoeld zijn om banen en inkomens te beschermen en negatieve economische gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Geplaatst: 20-3-2020

Woensdag 18 maart publiceerde de burgemeester van de gemeente Lelystad Ina Adema een video waarin zij een boodschap had voor de inwoners van Lelystad.

Geplaatst: 19-3-2020

Het Coronavirus is aanleiding voor de gemeenteraad om met een gezamenlijke verklaring te komen.

Geplaatst: 19-3-2020

Gemeenten is gevraagd om de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te coördineren. De afgelopen dagen heeft de gemeente Lelystad geïnventariseerd hoe de opvang verloopt. Hoewel de situatie voor iedereen in de stad nieuw is, lukt het overal om de kinderen van ouders in cruciale beroepen op te vangen. De opvang blijft voorlopig op deze manier bestaan. De gemeente blijft in contact met de partners in de stad om de groei in vraag of uitdagingen in de organisatie te signaleren en met de partners op te pakken.

Geplaatst: 19-3-2020

Gemeente Lelystad heeft een maatschappelijke taak als het gaat om het bieden van onderdak en begeleiding aan thuis- en daklozen. Op dit moment is de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils gehuisvest aan het Maerlant in het Lelycentre. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Lelycentre wil de eigenaar het pand aan het Maerlant slopen en nieuwbouw realiseren. Voor de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils wordt een nieuwe definitieve locatie gezocht in het Lelycentre. In afwachting van een definitieve locatie, is een deel van het Zuiderwagenplein als tijdelijke locatie aangewezen voor de duur van maximaal 5 jaar.

Geplaatst: 18-3-2020

Als onderdeel van de maatregelen vanwege het Corona-virus worden zelfstandige ondernemers door de overheid verwezen naar de gemeenten voor ondersteuning zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland voor inkomensondersteuning.

Geplaatst: 18-3-2020

Het coronavirus heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden én om ook op langere termijn de dienstverlening van de gemeente te kunnen garanderen, passen wij onze dienstverlening aan.

Geplaatst: 18-3-2020

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het loket zal aanvragen voor de nieuwe voorziening alvast wel innemen.

Geplaatst: 18-3-2020

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...