Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanpak radicalisering zet in op samenwerking en deskundigheid

Geplaatst: 24-6-2020

De gemeente Lelystad gaat inzetten op deskundigheidsbevordering, casusoverleg en het onderhouden van goede relaties met onder andere geloofsgemeenschappen in de aanpak van radicalisering en polarisatie. Dit staat beschreven in het plan van aanpak Radicalisering 2020-2022 dat door het college is vastgesteld. Dit plan is vervolg op de huidige aanpak van radicalisering en polarisatie die in 2016 is gestart.

Radicalisering voorkomen

De gemeente pakt samen met de netwerkpartners, politie en maatschappelijke organisaties de radicalisering in Lelystad aan. Gezamenlijk is er een analyse gemaakt van de huidige situatie in onze gemeente. Hierbij is gekeken naar alle vormen van polarisatie, activisme, radicalisering, extremisme, zorgmijders en jeugdgroeperingen. De gemeente Lelystad sluit aan bij de Flevolandse aanpak en richt zich voornamelijk op het voorkomen van radicalisering. De nadruk ligt op deskundigheidsbevordering en het voeren van het casusoverleg. Daarnaast is er aandacht voor preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen tegen mogelijke radicalisering.

Belangrijkste doel

Belangrijkste doel van de aanpak is het tegengaan van negatieve polarisatie en het voorkomen van maatschappelijke spanningen, waarbij de gemeente in gesprek blijft met alle groepen in de stad. Hiermee wil de gemeente de voedingsbodem voor gewelddadige activiteiten in Lelystad wegnemen. De aanpak stoelt op vijf pijlers, te weten tegengaan van polarisatie, preventie, signalering, deskundigheidsbevordering en persoonsgerichte aanpak.

Het actieplan is geheim op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeente, vanwege de acties die daarin benoemd zijn. Wel is een publieksversie beschikbaar.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...