Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad en Centrada hebben bouwplannen voor Campusgebied

Geplaatst: 9-1-2020

Nederland heeft een grote woningbouwopgave. Ook in Lelystad is er behoefte aan meer betaalbare en passende woonruimte. Om verschillende doelgroepen beter te kunnen voorzien van geschikte woonruimte hebben de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada samen plannen ontwikkeld voor de locaties Campus Midden (het terrein tussen het politiebureau en de Grietenij) en Campus Zuid (naast Palazzo). Ook biedt de gemeente zo een alternatief voor allerlei vormen van illegale kamerverhuur. Het college legt de raad in combinatie met de met Centrada te realiseren bouwplannen nieuwe beleidskaders ter vaststelling voor. Deze komen erop neer dat geen nieuwe vergunningen voor kamerverhuur en woningsplitsing in woonwijken zullen worden afgegeven.

Stijgende druk op de woningmarkt

In Lelystad kunnen naast reguliere woningzoekenden ook andere doelgroepen steeds minder snel een woning vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor EU-werkers die door de groeiende economische bedrijvigheid steeds vaker naar Lelystad trekken om hier te komen werken. En voor mensen die vanwege scheiding of anderszins snel een andere woning nodig hebben. Al deze mensen zijn vaak aangewezen op kamerverhuur. Omdat de gemeente actief aan het handhaven is op illegale kamerverhuur, en de daaruit voortvloeiende overlast, is de behoefte om alternatieve huisvesting te realiseren groot.

Nieuw beleid: geen kamerverhuur in woonwijken

Sinds juli 2018 controleert de gemeente streng op illegale kamerverhuur en woningsplitsing. Dit heeft inmiddels geleid tot beëindiging van ruim 120 illegale situaties. Met ingang van 3 april 2019 is een beleidsregel in werking getreden die nieuwe situaties van woningsplitsing en kamerverhuur tot nader order niet mogelijk maakten. Het college heeft nu nieuwe beleidskaders opgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Dit nieuwe beleid trekt de ingezette lijn door waardoor geen nieuwe situaties van woningsplitsing en kamerverhuur worden vergund. Alleen wanneer sprake is van bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing in een wijk en er behoefte is aan kleine woningen of kamers kunnen die worden gerealiseerd door projectmatige verbouw van bestaande woningcomplexen.

Circa 300 sociale huurwoningen in Campus Midden

De nieuwe bouwplannen moeten gaan voorzien in de huisvestingsbehoefte van diverse aan Lelystad gebonden sociale doelgroepen. Centrada gaat in Campus Midden de komende jaren ongeveer 300 appartementen realiseren. Deze appartementen worden verdeeld over meerdere woongebouwen/complexen. Centrada wil daarmee de wachttijd voor haar woningzoekenden inkorten. De gemeente maakt nog een plan voor de inrichting van het openbaar gebied. Samen met de gebouwen ontstaat zo een aantrekkelijk nieuw woon- en verblijfsgebied. Centrada wil begin 2021 starten met de bouw, deze loopt dan door tot en met 2025. De verschillende complexen worden gefaseerd gebouwd en opgeleverd.

Gemeubileerde accommodaties in Campus Zuid

De gemeente wil in Campus Zuid een tijdelijke voorziening voor 400 EU-werkers. Het gaat dan om een gebouw met gemeubileerde kamers waar mensen met een tijdelijk arbeidscontract bij een bedrijf in Lelystad en omgeving kunnen overnachten. Zij kunnen hier tot maximaal één jaar verblijven (‘short-stay’). De bouw, exploitatie en het beheer van deze voorziening zal worden verzorgd door een door de gemeente te selecteren gespecialiseerde marktpartij met aandacht voor een adequaat beheer en voorkoming van overlast.

Verplaatsbare woningen van Centrada

Centrada gaat in Campus Zuid gefaseerd 150 verplaatsbare woningen realiseren, waarvan de eerste 50 al in 2020 worden gebouwd en opgeleverd. Dit zijn kleine volwaardige appartementen van zo’n 20 tot 40 m², waar mensen tijdelijk kunnen wonen. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben. Vanuit deze woningen is het mogelijk om door te stromen naar bijvoorbeeld een reguliere sociale huurwoning.

Taakstelling statushouders

De afspraken tussen gemeente en Centrada over verplaatsbare woningen en permanente nieuwbouw in het Campusgebied bieden ook ruimte om -geheel of gedeeltelijk- tegemoet te komen aan het in de gemeenteraad aangenomen amendement om minimaal 50 woonunits te realiseren voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Over de manier waarop dat moet gebeuren zijn Centrada en de gemeente nog in overleg en heeft de gemeente een plan van aanpak vastgesteld dat ter beoordeling is voorgelegd aan de provincie Flevoland.

Uitwerking plannen

Binnenkort wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Met name de vorm en opzet van de gebouwen, de architectuur, de inrichting van het gebied, de speelvoorzieningen, het groen en het parkeren spelen daarin een belangrijke rol. Bewoners van de Grietenij en in het Campusgebied gevestigde of nog te vestigen partijen (politie, Triade, school De Zevenster, Porteum) worden daarover nader geïnformeerd.

Zoekgebieden woningbouwlocaties Campus Midden en Zuid

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...