Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verkeersveiligheid fietsers

Geplaatst: 17-12-2020

In september hebben een aantal raadsleden op de fiets vijf plekken bezocht waar inwoners onveilige fietssituaties ervaren. Het college heeft deze vijf plekken en de andere plekken die de inwoners vermeld hadden nader bekeken en uitgewerkt in een overzicht. Daarnaast heeft de gemeente een beschikking van het Ministerie van I&W ontvangen van € 321.171 voor verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Lelystad. Een deel van deze plekken kwam ook naar voren uit het onderzoek van de raad en eerder onderzoek van het college naar de verkeersveiligheid onder 1500 inwoners.

Budget beschikbaar

Voor de volgende projecten is budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie
De projecten waar het ministerie budget voor beschikbaar heeft gesteld, moeten uiterlijk 30 november 2021 uitgevoerd zijn:

 • verbetering van de fietsroute door de campuszone: met het extra budget kunnen aanvullende maatregelen genomen worden, zoals het aanpassen van scherpe bochten en het verwijderen van hoogteverschillen met het trottoir;
 • aanleg van een fietspad achter het Shell-tankstation aan de Larserdreef, als onderdeel van de
  verbetering van de fietsroute naar Lelystad Airport (Businesspark);
 • verbreding van het fietspad vanaf de Neringtunnel langs ’t Laar, aanpassing van de oversteek over Wold, en verbreding van het eerste deel van het fietspad in het Woldpark;
 • aanpassingen van de kruisingen Larserdreef; de raad heeft budget beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat het effect is van het omvormen van de kruisingen met de Larserdreef naar halve aansluitingen. Indien op basis van het onderzoek de raad besluit tot uitvoering van de aanpassingen, is er reeds subsidiebudget van het Rijk beschikbaar voor een deel van de uitvoeringskosten.

Onderzoek in 2021

In 2021 vindt het onderzoek naar verbetering van het hoofdfietsnetwerk plaats, waarvoor de raad € 60.000 onderzoeksbudget beschikbaar heeft gesteld. De locaties in onderstaand overzicht betrekt het college bij dit onderzoek:

1) Fietspad Voorstraat. De Voorstraat is een straat waar regelmatig verkeersongevallen voorkomen. Deze route scoort qua veiligheid slechter dan andere wijkontsluitingswegen. Er worden regelmatig klachten over deze straat ingediend. Het college wil daarom een verkeersvisie op de Voorstraat ontwikkelen.
2) Kruispunt Buitenplaats. Het lijkt hier te gaan om de fietsoversteek bij Buitenplaats 2 en de aansluiting op de Parkdreef. Het college zal beide locaties onderzoeken op eventueel noodzakelijke aanpassingen.
3) Kruispunt Jol 34-29. Het college zal bekijken hoe de borden verplaatst kunnen worden, en controleren of de problemen hiermee voldoende opgelost zijn.
4) Kruispunt Kempenaar. Dit is een locatie waar in het verleden met extra markering en
knipperborden geprobeerd is de veiligheid te verbeteren. Desondanks zijn er nog steeds klachten. Het college zal onderzoeken of een herinrichting de verkeersveiligheid kan verbeteren.
5) Fietspad Neringweg. Het college is al bezig een herinrichting uit te werken.

Onderzoek inwoners

Hetzelfde geldt voor de overige punten die voortkomen uit het onderzoek met de inwoners:

 • evaluatie fietspad door Hanzepark (effect van uitgevoerde herinrichting),
 • fietspadkruising bij De Kring (onderzoek naar de belijning)
 • fietsoversteek over de Stationslaan (asmarkering aanbrengen),
 • controle of er na groot onderhoud in de Kogge en Horst nog onduidelijke locaties zijn,
 • onderzoek naar het verkeer bij De Grundel,
 • controle op consistente voorrangsituaties op bedrijventerrein Noordersluis,
 • onderdoorgang Westerdreef langs Havendiep,
 • kruising nabij Politiebrug,
 • het fietspad vanaf de Gooisebrug.

Los van de punten die de inwoners aangedragen hebben is het college ook bezig met onderzoek naar de veiligheid voor fietsers op andere locaties, zoals de oversteek bij Nienoord over de Geldersedreef.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...