Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Enquête over doeltreffendheid nota Armoede en Schuldhulpverlening 2019-2022

Geplaatst: 1-12-2020

In 2019 is de nota Iedereen Voorwaarts vastgesteld om armoede en schulden in Lelystad te voorkomen en te bestrijden. Toen de nota in 2019 is vastgesteld ging het goed met de economie. Inmiddels zit Nederland (en de rest van de wereld) in een hele andere financiële situatie. Door de gevolgen van de coronacrisis neemt bijvoorbeeld de werkgelegenheid af en komen verschillende doelgroepen - zoals jongeren, ZZP’ers en flexwerkers- financieel in de knel. Vanwege de snel veranderde (financiële) situatie is het goed om de doelen uit de nota Armoede en Schuldhulpverlening 2019-2022 onder de loep te nemen en de balans op te maken.

Enquête

Gemeente Lelystad gaat via een enquête input vragen van inwoners, om te bepalen of de nota voldoet of dat deze -mede door de veranderde situatie– aangescherpt moeten worden. De enquête kan ingevuld worden op: www.lelystad.nl/vragenovergeld. Meedoen kan tot en met 15 december 2020.

Armoedebestrijding

De afgelopen jaren is er  veel aandacht geweest voor het bestrijden van armoede. Ook vanuit de rijksoverheid is er de afgelopen jaren geld beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding, meer specifiek gericht op kinderen. Daarmee is al een stevige basis gelegd om op voort te bouwen. De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, en de drempel naar financiële ondersteuning wordt verder verlaagd. De nota heeft de titel ‘Iedereen Voorwaarts!’ meegekregen. Dat betekent dat iedereen moet merken dat het economisch beter gaat in Nederland. Het plan moet bijdragen aan een daling van het aantal mensen in Lelystad dat te maken heeft met armoede en/of schulden en de bijbehorende problematiek.

Cirkel van stress

Het is voor inwoners en hun gezinnen lastig om uit de cirkel van armoede en financiële problemen te komen. Armoede veroorzaakt stress en zorgt ervoor dat inwoners niet kunnen meedoen met de samenleving. De afgelopen jaren is wetenschappelijk aangetoond dat langdurige stress leidt tot veranderingen in de hersenen. Hierdoor is het voor mensen lastiger om keuzes voor de lange termijn te maken. En juist daardoor wordt de stresssituatie in stand gehouden. Met het nieuwe armoede- en schuldhulpverleningsbeleid 2019-2022 wordt geprobeerd deze cirkel van stress te doorbreken. Mensen krijgen daardoor weer ruimte in hun hoofd en zijn beter in staat keuzes te maken.
De evaluatie wordt eind 2020/ begin 2021 afgerond. De input van de enquête kan tijdens de looptijd van de nota (t/m 2022) meegenomen worden in het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...